Fredrik Vahlquist:Vinterkriget – när Finlands sak var vår

November 1939 bröt det finska vinterkriget ut. Hur kunde det lilla landet Finland hålla emot Ryssland så länge som 105 dagar? Och hur agerade Sverige och det övriga Norden för att hjälpa till?

Under strecket
Publicerad

Finländska soldater i ett kulsprutenäste under vinterkriget

Foto: TT
Annons

Den 23 augusti 1939 ingick Sovjetunionen och Tyskland överraskande ett tioårigt icke-angreppsavtal. Dess egentliga syfte var allt annat än fredligt. Det fanns nämligen ett hemligt protokoll om en uppdelning av Östeuropa i en sovjetisk och en tysk intressesfär. Sovjetunionen tillerkändes speciella intressen i Finland, Estland, Lettland, östra Polen och Bessarabien. Tyskland fick motsvarande inflytande över västra Polen och Litauen. Därmed var Baltikums och Polens öden beseglade.

En vecka senare – den 1 september 1939 – anföll Hitlers väldiga krigsmakt Polen. Två dagar senare förklarade Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. Andra världskriget hade inletts. Den sluge Stalin avvaktade något men lät Röda armén falla Polen i ryggen den 17 september.

Annons
Annons
Annons