Vinstökning för SBAB sista kvartalet

Statliga SBAB Bank redovisar en rörelsevinst på 397 miljoner kronor för fjolårets sista kvartal. Motsvarande period året före var vinsten 360 miljoner kronor.

Under strecket
TT
Publicerad

Sbab 69,8 (71,7)

Annons

Räntenettot steg till 458 miljoner kronor, från 385 miljoner kronor.

Helårets rörelseresultat sjönk dock till 464 miljoner kronor, från 785 miljoner kronor. Det beror bland annat på kostnader för att bredda SBAB:s produktutbud, skriver Christine Ehnström, tillförordnad vd, i bokslutskommunikén.

Annons
Annons
Annons