Vinstlyft för Recipharm

Recipharm, kontraktstillverkare inom läkemedelsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på 84 miljoner kronor för det andra kvartalet 2016 (69). Resultatet per aktie uppgick till 1:67 kronor (1:50).

Under strecket
Direkt
Publicerad
Annons

Nettoomsättningen uppgick till 1.235 miljoner kronor (868). Rörelseresultatet var 150 miljoner (98).

Resultatet före skatt uppgick till 131 miljoner kronor (92,1), och kassaflödet från den löpande verksamheten var 139 miljoner kronor (52,8).

Annons
Annons
Annons