Annons
X
Annons
X

Vinster i välfärden splittrar Socialdemokraterna

Vinster i skola och välfärd är på väg att bli socialdemokratins hetaste fråga. Partiledare Stefan Löfvens hållning för fortsatt vinstutdelning får stöd av partiets skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan. Men det får partiets vänsterfalang att se rött. – Vinstintressen ska inte få finnas i skolan, slår Lena Sommestad, ordförande för S-kvinnor, fast.

Stefan Löfven.
Stefan Löfven. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

HET DEBATT

Ska privata aktörer inom skola och välfärd få plocka ut vinster ur sina verksamheter? Det är frågan som just nu skapar mest debatt inom socialdemokratin, enligt debattörer och statsvetare som SvD Näringsliv har varit i kontakt med.

På ena sidan frågan står partiledningen som generellt sett har en liberal inställning till vinstuttagen. På andra sidan, delar av partiets vänsterfalang och fackorganisationen LO.


Välfärdens nya herrar del 1: Välfärd ger goda vinster

Annons
X

Vid LO:s kongress tidigare i veckan intog organisationen en tydlig ställning i vinstfrågan: LO ska verka för en ”non profit-princip” inom vård, skola och omsorg och lagen om valfrihet ska rivas upp. Det innebär något förenklat att företagen ska få göra överskott förutsatt att pengarna återinvesteras i verksamheten.

Det här är ingen produkt som passar för en konkurrens-
marknad.
Lena Sommestad, ordförande för S-kvinnor.

Så långt vill inte partiledaren Stefan Löfven gå. I en direktsänd partiledardebatt i SVT gav han ett tydligt svar på om han kunde tänka sig att förbjuda vinster i välfärden: ”Det låter sig inte göras.” När SvD Näringsliv kort därpå frågade om han kunde tänka sig att sätta sin egen mor på ett vårdhem som drivs av ett riskkapitalbolag blev svaret nej, med en tydlig brassklapp att valfriheten måste få finnas.

– Partiledningen är idag inte beredd att gå ut och föreslå ett förbud mot vinster i välfärden. Där är partiet splittrat med olika uppfattningar, konstaterar Ulf Bjereld, S-märkt professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.


Välfärdens nya herrar del 2: ”Klart vi ska tjäna pengar”

Stefan Löfvens hållning får stöd av partiets skolpolitiske talesperson Ibrahim Baylan. Han hävdar däremot att det inte råder någon osämja inom vare sig partiet eller LO i frågan.

– Det som upprör många, med rätta, är snarare att pengar försvinner i räntesnurror och inte i huvudsak används till det de är tänkta för. Det leder till att kvaliteten blir lidande, och det är inte bra, säger han.

Men före detta ministern och ordförande för S-kvinnor, Lena Sommestad, ser en annan verklighet. På sin blogg hyllar hon LO:s kongressbeslut och slår fast att det borde ”visa vägen” även inom partiet. Hon menar att de privata aktörerna och valfriheten inom skolan har lett till en generellt sett lägre kvalitet. Och i stället för att tillföra något till systemet har de privata verksamheterna endast verkat för att öka klyftorna i samhället.


Välfärdens nya herrar del 3: Blir rika på skattepengar utan att skatta

Till skillnad från Ibrahim Baylan vill Lena Sommestad se en skola och en välfärd helt utan vinstintressen.

– Det viktigaste argumentet mot vinstmotiv som drivkraft i välfärden är att man inte har lyckats uppnå en bättre kunskap och effektivitet i skolresultaten, vilket sades vara tanken med privata aktörer. Sen är modellen med marknadslogik inom offentlig sektor problematisk i relation till värden som demokrati och social sammanhållning och rättsäkerhet.

– Det här är ingen produkt som passar för en konkurrensmarknad, säger hon.

Alternativet, enligt Sommestad, är att skolor och lärosäten drivs privat utan vinstintressen.

Men finns det verkligen någon som vill driva företag utan möjlighet att plocka ut vinst?


Välfärdens nya herrar del 4: Pensioner göder nolltaxerarna

– Tittar man i USA många av de ledande amerikanska universiteten privata - men inga är vinstdrivande. De finns som privata aktörer för att förse näringslivet och samhället med välutbildad arbetskraft. I Sverige borde vi börja prata om att det finns andra motiv att driva verksamhet än vinst, säger Lena Sommestad.

S-debattören Daniel Suhonen, chefredaktör för Tiden, är inne på samma linje.

– Det finns en grupp väljare som gillar valfrihet och de måste vi förhålla oss till. Men det intressanta i det här är att man kan ha valfrihet, och privata alternativ, utan att använda sig av vinstdrivande aktiebolag. På Tiden håller vi på med ett utredningsarbete kring hur vinster kan stoppas, för att bemöta att påståendet att det inte går.


Välfärdens nya herrar del 5: Vårdboomens lönevinnare

**

**

Enligt Ulf Bjereld har vinstfrågan, trots de debatter den skapar internt, fortfarande inte blommat ut helt. Det beror, menar han, på att partiet fortfarande är beroende av Stefan Löfvens ”segertåg”, som har bidragit till en stark uppgång för S. Det kan komma att ändras inför Socialdemokraternas kongress våren 2013.

– Då kan inte Stefan Löfven leva på framgångsvågen internt längre och då kommer det här att bli en stor och viktig fråga.

Han tror trots det inte att kongressen kommer att yrka på ett förbud mot vinsterna.

– Däremot kommer det läggas starka skrivningar vilka regler som ska gälla för vinsterna. Man kommer likt ett mantra säga verksamheten inte ska drabbas och kvaliteten ska inte drabbas, säger Ulf Bjereld.

VÄLFÄRDENS NYA HERRAR

Annons
Annons
X

Stefan Löfven.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X