Annons
X
Annons
X

Privat äldreboende bäst i unik studie

Privat drift av äldreboenden är effektivare än kommunal egenregi, enligt ett unikt forskningsprojekt vid två äldreboenden i Östersund. Utan att kvaliteten blir sämre kan kostnaderna sänkas med 15-20 procent, hävdas i en delrapport. Men då kan en privat entreprenör inte plocka ut någon vinst alls.

[object Object]
”Det man definitivt kan säga är att den privata aktören har bättre lösningar på att planera, schemalägga och bemanna verksamheten”, säger projektledaren Fredrik Eklund på NHG. Foto: BEZAV MAHMOD

Det är Östersunds kommun som beställt projektet som leds av en grupp forskare från analysföretaget Nordic Healthcare Group, NHG, som är knutet till Karolinska Institutet.*** **Uppdraget är att jämföra kvalitet och ekonomi på kommunens och privata Vardagas äldreboenden i Torvalla i Östersund. Tanken är att få svar på den så politiska infekterade frågan om det är bäst med privat eller offentligt inom välfärden.

– Det man definitivt kan säga är att den privata aktören har bättre lösningar på att planera, schemalägga och bemanna verksamheten. Lägger man sitt fokus där kan man få ner kostnaderna väsentligt utan att det går ut över vårdkvaliteten. Det skulle en kommun också kunna göra om man inte hade ett arv och massa traditioner att ta hänsyn till, säger projektledaren Fredrik Eklund på NHG.

Den jämförande studien startade för drygt ett år sedan i två identiska äldreboenden i nybyggda lokaler som ligger vägg i vägg i stadsdelen Torvalla. Det är plats för sammanlagt 64 äldre med särskilda behov och vårdtyngden på de boende är samma på båda ställena.

Annons
X

I praktiken betyder det att den privata aktören gör samma goda jobb men till en kostnad som är 15-20 procent lägre.
Fredrik Eklund, projektledare.

Men Vardaga, tidigare Carema, som ägs av riskkapitalbolaget Ambea lade ett anbud som ligger 15 procent under den kommunala ersättningen per plats och dygn. En skillnad på 186 kr per brukare och dygn. Med den förutsättningen startade projektet som ska slutredovisas våren 2015.

Idag släpptes den andra delredovisningen av tre och resultatet visar att Vardaga löser sin uppgift bättre än kommunen om man ser till både ekonomi och kvalitet. Med lägre intäkter har Vardaga cirka 15 procent lägre bemanning på äldreboendet samtidigt som nöjdheten bland både de boende och personalen är lika hög på båda ställena.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Dessutom går Vardagas verksamhet med ett nollresultat medan det kommunala äldreboendet drar över sin budget med 3-4 procent trots högre ersättningar.

  – I praktiken betyder det att den privata aktören gör samma goda jobb men till en kostnad som är 15-20 procent lägre. Översätter man det på hela den svenska omsorgen med särskilt boende som kostar omkring 50 miljarder kronor om året finns det mångmiljardbelopp att vinna på att gå på kurs hos Vardaga, säger Fredrik Eklund.

  Det finns alltså inga signifikanta skillnader som visar att servicen och vården skiljer sig åt för de boende. När det gäller personalen har Vardaga 25 procent timanställda vikarier mot 20 procent för kommunen som har krav på sig att erbjuda heltider till de anställda.

  – På marginalen innebär det en påtvingad extra kostnad på den kommunala delen, men den helt avgörande förklaringen till att den privata utföraren är effektivare är bra grundscheman och behovsprövade arbetstider där man optimerar bemanningen under dygnets alla timmar, säger Fredrik Eklund till SvD.

  Samtidigt har alla privata företag ett avkastningskrav på sina verksamheter och det klarar inte Vardaga i Torvalla-studien. Man går plus minus noll, och i sitt anbud skriver Vardaga också att man i det här fallet gör avkall på lönsamheten. Man vill bara visa att man kan ge lika bra äldrevård som kommunen fast till ett lägre pris.

  Men hur intressant är jämförelsen om företaget lämnat ett orealistiskt anbud?

  – Man får naturligtvis ta hänsyn till det. Samtidigt ska man komma ihåg att om Vardaga fick samma ersättning som kommunen skulle man med råge ha ett vinstutrymme, säger Fredrik Eklund.

  *** Förtydligande:** Karolinska Institutet har inte deltagit i studien. Däremot är forskningsledaren ekonomie doktor Fredrik Eklund knuten till Karolinska Insititutet.

  Annons
  Annons
  X

  ”Det man definitivt kan säga är att den privata aktören har bättre lösningar på att planera, schemalägga och bemanna verksamheten”, säger projektledaren Fredrik Eklund på NHG.

  Foto: BEZAV MAHMOD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X