Annons
X
Annons
X

Vinsten rasade för StatoilHydro

StatoilHydro gjorde ett rörelseresultat på 35,5 miljarder norska kronor första kvartalet i år, ett ras från 51,4 miljarder kronor samma period ifjol. Oljeprisfallet på 41 procent kompenserades delvis av högre priser för naturgas och högre produktion.

Nordens största företag kunde ändå överraska analytikerna med ett bättre resultat än befarat.

–Vi levererade en rekordhög produktion under de första månaderna av året. Igångsättningen av nya fält som Tahiti i Mexikanska bukten och Alve på den norska kontinentalsockeln är några av milstolparna i vår långsiktiga tillväxtstrategi, säger koncernchefen Helge Lund.

–Recessionen och osäkerheten i världsekonomin fortsätter att påverka efterfrågan på energi och energipriserna. Vi hanterar oron genom att minska våra utgifter, öka effektiviteten och förbättra sättet vi driver verksamheten på.

Annons
X

Medan ett fall i oljepriserna får ett direkt utslag på resultatet, sätts naturgaspriserna i efterhand, med referens till oljepriset. Under perioden ökade därför naturgaspriset med 23 procent. Samtidigt ökade den totala produktionen av olja och gas med 7 procent. Det gjorde att Statoil Hydro kom upp i en total produktion på 2,048 miljoner fat oljeekvivalenter, jämfört med 1,836 miljoner fat året före.

Resultatet påverkas av att StatoilHydro har ändrat sin struktur, så att den del av verksamheten som handlar om att leta, bygga ut och raffinera olja sker i ett dotterbolag. Moderbolaget tar sig an finansieringen och nedströmsaktiviteter, det vill säga marknadsföring av bensin och andra oljeprodukter. Samtidigt ändras valutan i moderbolaget till dollar. Skatterna betalas emellertid i norska kronor.

Enligt Statoil Hydro blir resultatet att företaget påverkas mindre av valutasvängningarna än tidigare. Företaget betalade under det första kvartalet 27,6 miljarder kronor i skatt, vilket motsvarar en skatteprocent på 87,4 procent. Vinsten per aktie sjönk från 5,01 kronor första kvartalet ifjol, till 1,15 kronor i år.

På bolagsstämman den 19 maj kommer StatoilHydro att ändra namn. Efter fusionen med Hydros oljeverksamhet var det meningen att företaget antingen skulle ha Hydro som en del av sitt namn, eller också hitta ett helt nytt. När styrelseordföranden Eivind Reiten, som kom från Norsk Hydro, tvingades avgå efter bara fyra dagar, var det emellertid ingen som drev den frågan hårt. Det nya namnet blir därför Statoil.

I
fjol skenade inte bara oljepriset, utan även kostnaderna för att leta efter olja. StatoilHydro räknar med att borra 65–70 hål under 2009. Det handlar då om både ”wild cats”, det vill säga borrhål i okända områden, och hål för att undersöka utsträckningen av redan hittade fält.

Företaget har säkrat riggar för hela året och delvis för senare år också. Man räknar med att använda 2,7 miljarder dollar på riggar detta år. 13,5 miljarder kommer att användas på att bygga ut olje- och naturgasfält samt andra investeringar, bortsett från köp av verksamheter.

–2008 var en av de mest volatila perioderna på marknaden för olja och naturgas. Vi förväntar oss att råvarupriserna kommer att fortsätta att ligga relativt lågt och att priserna kommer att fortsätta vara volatila på kort sikt, skriver företaget i kvartalsrapporten.

Kostnaden för att producera ett fat olja beräknas till 33–36 norska kronor i genomsnitt per fat under perioden 2009-2012. I år ligger priset redan i den övre delen av det intervallet.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X