Annons

Vinst inte liktydigt med valfrihet

Tre av tio personer föredrar privat välfärd utan vinstsyfte eller med begränsad vinst. Det ger sken av att det är ett fritt val som också är möjligt att göra. Men den valfriheten är sällsynt i Sverige, skriver Hanna Hallin och Anna Ardin, tankesmedjan Sektor3.

Under strecket
Publicerad

Såväl politiker som medborgare efterfrågar i dag en mångfald av inriktningar och aktörer inom vård, skola och omsorg. Tyvärr är det en valfrihet som i dag inte existerar. Vår valfrihet är i praktiken begränsad till att besöka en offentlig vårdcentral eller en snarlik vårdcentral som drivs av ett storföretag. I dagens ensidiga debatt om vinster i välfärden glöms ofta en grundläggande del av frågan bort – vinst är inte liktydigt med valfrihet.

Sektor3 – tankesmedjan för det civila samhället – har nyligen genomfört en opinionsundersökning med Demoskop om svenska folkets syn på civila samhällets roll i välfärden. I undersökningen ställdes frågan om vilken huvudman de svarande själva skulle föredra om de skulle välja vård, skola eller omsorg. I svaren framträder en bild som rimmar illa med hur valfriheten i själva verket ser ut.

Annons
Annons
Annons