Annons
X
Annons
X

Vinst i vården eller inte?

Frågan om vinster i vården och omsorgen samt skolan har länge varit ett hett debattämne i svensk politik, senast vid Miljöpartiets kongress i helgen. SvD har frågat partiernas gruppledare i riksdagen om respektive partis inställning.

Mikael Damberg.
Mikael Damberg. Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

Mikael Damberg (S)

Vård och omsorg

– Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd - inte till vinstuttag. Vi vill att LOU ses över så att det ska vara möjligt att enbart välja non profit-aktörer vid upphandling av exempelvis äldreomsorg.

Skolan

Annons
X

– Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd - inte till vinstuttag. Därför krävs en ny reglering som syftar till att uppnå högre kvalitet i välfärden och skärpta etableringskrav.

Emma Henriksson (KD). Foto: LINDA FORSELL / SVD / SCANPIX

Emma Henriksson (KD)

Vård och omsorg

– Vinster ska vara tillåtna. Skattebetalarna förtjänar att deras pengar går till bästa tänkbara vård därför ska kvalitetskraven vara höga. Vi har inte råd att säga nej till det som kan leda till bättre kvalitet och kortare väntetider.

Skolan

– Varje enskilt barn ska få en bra skolgång då ska vi inte utestänga aktörer som kan bidra till det. Vinst är inget självändamål, lika lite som bortslösade pengar i ineffektiv verksamhet, oavsett vem som driver den.

Mehmet Kaplan (MP) Foto: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX

Mehmet Kaplan (MP)

Vård och omsorg

– Det handlar om att kvaliteten måste gå före vinsten, men om kvaliteten är säkrad finns inget hinder för vinst.

Skolan

– Förslaget som kongressen antog innebär att friskoleföretagen i bolagsordningen måste skriva in att syftet med verksamheten inte är att ge vinst till aktieägarna. Huvudregeln ska vara att överskott återinvesteras i skolan, men utrymme för vinstutdelning finns kvar, men vinsten får inte gå ut över kvaliteten.

Hans Linde (V) Foto: SCANPIX

Hans Linde (V)

Vård och omsorg

– Skattepengar ska gå till verksamhet, inte vinst. Riskkapitalbolagen ska bort ur omsorgen och pengarna som försvinner ska gå till bättre vård.

Skolan

– Vi ska inte ha vinstdrivna skolor i Sverige. Vi behöver använda varje krona till undervisningen istället. Eleverna förtjänar världens bästa skola.

Anders W Jonsson (C) Foto: SCANPIX

Anders W Jonsson (C)

Vård och omsorg

– Så länge man bedriver verksamhet med hög kvalitet så har vi inget emot att man gör vinst. Kvalitet är det viktigaste. Är det sedan så att individen väljer din verksamhet och det uppträder vinst är det bara bra.

Skolan

Samma svar som för vård och omsorg.

Johan Pehrson (FP) Foto: SCANPIX

Johan Pehrson (FP)

Vård och omsorg

– Vi bejakar mångfalden. Vi vill inrätta Statens socialinspektion, som ska granska all verksamhet, oavsett vem det är som utför den. Utövare som kritiserats för bristande kvalitet av tillsynsmyndighet ska inte kunna ta ut vinst ur verksamheten.

Skolan

– Det finns inte något generellt motsatsförhållande mellan en skola i världsklass och vinstuttag. Det är dock inte rimligt att kortsiktiga ägare ska kunna föra ut stora vinster från verksamheten. Långsiktighet, stabilitet och förutsägbara ramar för verksamheten är ledord för all utbildningsverksamhet.

Anna Kinberg Batra Foto: YVONNE ÅSELL

Anna Kinberg Batra (M)

Vård och omsorg

– För oss är det viktigt med valfrihet och att kvaliteten säkerställs i vården och omsorgen. Då behövs flera olika utförare, även till exempel aktiebolag. Det är viktigt att de som utför välfärdstjänster betalar skatt i Sverige och gör rätt för sig.

Skolan

– För oss är det viktigt med valfrihet och att kvaliteten säkerställs i skolan. Då behövs flera olika utförare, även till exempel aktiebolag. Det är viktigt att de som utför välfärdstjänster betalar skatt i Sverige och gör rätt för sig.

Björn Söder (SD) Foto: SCANPIX

Björn Söder (SD)

Vård och omsorg

– Det avgörande för oss är vårdens kvalitet - inte vilken form vården bedrivs i. Den form av avancerad skatteplanering som ett fåtal aktörer sysslar med måste vi komma till rätta med.

Skolan

– Vinster bör precis som i övriga länder återinvesteras i verksamheten. Konkurrensen fungerar inte tillfredställande och utredningar har visat att förekomsten av vinst sänker lärartätheten.

Annons
Annons
X

Mikael Damberg.

Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX Bild 1 av 8

Emma Henriksson (KD).

Foto: LINDA FORSELL / SVD / SCANPIX Bild 2 av 8

Mehmet Kaplan (MP)

Foto: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX Bild 3 av 8

Hans Linde (V)

Foto: SCANPIX Bild 4 av 8

Anders W Jonsson (C)

Foto: SCANPIX Bild 5 av 8

Johan Pehrson (FP)

Foto: SCANPIX Bild 6 av 8

Anna Kinberg Batra

Foto: YVONNE ÅSELL Bild 7 av 8

Björn Söder (SD)

Foto: SCANPIX Bild 8 av 8
Annons
X
Annons
X