Annons
X
Annons
X

Vinst får aldrig vara syftet

Sveriges skolor behöver ett regelverk som håller oavsett färg på regeringskansliet. Huvudregeln när det gäller friskolor ska vara att vinsten återinvesteras i verksamheten och inte hamnar i ägarnas fickor, skriver Åsa Romson, Jabar Amin och Mats Pertoft (MP).

Åsa Romson, Mats Pertoft och Jabar Amin.
Åsa Romson, Mats Pertoft och Jabar Amin. Foto: THERESE JAHNSON, FREDRIK SANDBERG OCH HENRIK MONTGOMERY

BRÄNNPUNKT | VINSTER I VÄLFÄRDEN

Miljöpartiet har länge varit vägledande inom svensk politik i friskolefrågor. Som ett resultat av de senaste årens utveckling har Miljöpartiet nu arbetat fram en politik som skärper vår syn på villkoren i frågan om olika huvudmän inom skolväsendet.

Förra helgen bekräftade vår kongress inriktningen och ställde sig bakom förslagen.

Vår ståndpunkt är att skolornas kvalitet är viktigare än hur de organiseras, samtidigt som vi betonar att pengar som är avsedda för skolan också skall hamna där. På så sätt bygger vi ett skolväsende som alla kan känna förtroende för.

Annons
X

Att våra skolor – oavsett om de är kommunala, drivs av ideella föreningar eller aktiebolag – har en ordnad ekonomi är av central betydelse. Alla verksamheter måste gå ihop ekonomiskt, och helst med lite överskott, för att bygga upp buffert i syfte att klara de åren då elevantalet sjunker eller investeringar i skollokalerna behöver göras.

Huvudregeln ska dock vara att det överskottet ska återinvesteras i verksamheten och inte hamna i ägarnas fickor. Syftet med att driva skolor får aldrig vara den egna plånboken. Syftet ska vara att bidra till den gemensamma uppgiften att uppfylla skolans breda kunskapsuppdrag och ge varje elev möjligheter att tänja sina gränser och nå så långt det bara är möjligt.

För en vecka sedan beslutade Miljöpartiets kongress att partiet ska ”verka för att aktiebolag som driver skolor ska ange i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, detta för att överskott i verksamheten som huvudregel ska återinvesteras och att de vinstutdelningar som sker ska bli transparenta och lätta för tillsynsmyndigheter att granska”.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Vidare anser Miljöpartiet att alla huvudmän för skolverksamhet ska åläggas att ha en öppen redovisning av hur pengarna för skolverksamheten använts. Förbud ska finnas mot metoder som syftar till att flytta pengar från den verksamhet de är avsedda att finansiera i syfte att undkomma skatt. Dessutom skall ändrade ägarförhållanden bland skolor anmälas till Skolinspektionen.

  Utöver dessa förslag vill vi även ge ideella huvudmän bättre villkor för att kunna utveckla sin verksamhet. Därför vill vi att en investeringsfond skapas för att främja tillgången till kapital för ideella huvudmän inom skolväsendet.

  Sammanfattningsvis innebär våra förslag att utbildning av hög kvalitet, och inte vinst, ska vara främsta syftet för alla skolor. Skolor ska därför drivas och granskas med kunskapsuppdraget i fokus. Våra förslag förbättrar villkoren för ideella huvudmän som har fokus på utbildningskvalitet inom skolväsendet och försvårar för oseriösa och vinstjagande huvudmän.

  Sveriges skolor behöver ett regelverk som fungerar oavsett om elevkullarna är stora eller små, som underlättar och möjliggör för seriösa och nyskapande aktörer, men som hindrar oseriösa skojare att ta plats inom skolans område. Miljöpartiets förslag värnar ett skolsystem där fristående skolor har en självklar plats samtidigt som förtroendet för skolan kan vara fortsatt högt.

  De förslag som vi arbetat fram och som nu bekräftats av vårt partis kongress kommer vi nu att driva inom den parlamentariska utredning som just nu ser över regelverket för fristående skolor, bland annat gällande vinstutdelning och kvalitetsgranskning. Vi hoppas där få diskutera förslag också från andra partier. Sverige behöver alla bra skolor vi kan få, och alla våra skolor ska vara bra skolor. Alla goda idéer för att främja en sådan utveckling måste vara välkomna i debatten. Sveriges skolor behöver ett regelverk som håller oavsett färg på regeringskansliet.

  Miljöpartiet vill se en skolpolitik som sätter eleverna i centrum, förbättrar förutsättningarna för lärare att göra sitt jobb och för alla kommuner, ideella organisationer och aktiebolag som driver skolor, att på allra bästa sätt klara det breda kunskapsuppdraget.

  ÅSA ROMSON (MP)

  språkrör

  JABAR AMIN (MP)

  utbildningspolitisk talesperson

  MATS PERTOFT (MP)

  ledamot av friskolekommittén

  Mer debatt om vinster i välfärden:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X

  Åsa Romson, Mats Pertoft och Jabar Amin.

  Foto: THERESE JAHNSON, FREDRIK SANDBERG OCH HENRIK MONTGOMERY Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X