Vindkraftverk hot mot skyddad natur

Trots att nationalparker och naturreservat är olämpliga platser för vindkraftverk enligt myndigheterna, planerar bolag att lägga stora vindkraftparker i eller precis intill sådana områden. SvD:s granskning visar att vindkraften som ska rädda klimatet kan förstöra värdefull natur.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
CATA PORTIN
Foto: CATA PORTIN
Annons

En snabb utbyggnad av vindkraften är ett av de viktigaste målen i klimatpolitiken, anser både regeringen och den rödgröna oppositionen. EU:s krav på Sverige är att öka andelen förnybar energi från 43 till 50 procent. Glappet ska fyllas med vindkraft. Hundratals nya arbetstillfällen i glesbygd gör också vindkraften attraktiv.

Värdefull natur hotas att förstöras i vindkraftexpansionens spår. På flera håll vill bolag bygga vindkraftparker på platser som pekas ut som olämpliga av både Naturvårdsverket och Boverket: nationalparker, naturreservat och natura 2000-områden.

Annons
Annons
Annons