Vindkraftsbuller stör trots gränser

Buller från vindkraftverk stör boenden trots att ljudnivåerna ligger under rekommenderade medelvärden. I ett forskningsprojekt ses nu sättet att mäta bullret över. Conny Larsson, docent i meteorologi vid Uppsala universitet, leder projektet och menar att det behövs tydligare regler för hur ofta ljudet får överstiga riktvärdet.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

– Vi har gjort långtidsmätningar under två år och vädret påverkar ljudutbredningen väldigt mycket. Man måste titta mer på ljudets fördelning, det är topparna som stör.

Forskningen ska resultera i ett förslag till Energimyndigheten på hur mätningarna kan bli bättre. Cecilia Hammarberg, miljöinspektör på Kristianstad kommun, välkomnar forskningen.

Annons
Annons
Annons