Annons
X
Annons
X

Vindkraftens tillväxt fara för fågellivet

I Norge flyger havsörnar in i vindkraftverk och dör. I Sverige har myndigheterna gett tillstånd till 40 vindkraftparker på land – utan att ta reda på följderna för fågellivet, visar SvD:s granskning.

(uppdaterad)
Foto: CATA PORTIN

Högt upp i tallen ligger en havsörnshona på sitt bo. Hur många ägg hon ruvar på vet ingen, men i fjol blev häckningen i samma bo lyckad: En unge föddes, växte upp och kunde så småningom ge sig iväg på egna vingar.

I år är utgången betydligt mer oviss. Under hösten och vintern har en vindkraftpark byggts precis intill boet. Sex 90 meter höga torn reser sig mot himlen, och rotorbladen plussar på höjden ytterligare 45 meter.

Ornitologen Stefan Delin åker en vända till boet varje dag. Med sin kikare följer han örnarna, ibland flera timmar i sträck. Han hoppas att Umeå energi inte startar snurrorna förrän efter att ungarna har kläckts. Han är orolig för att de snurrande rotorerna kommer att stressa havsörnsparet att kanske överge äggen.

Annons
X

–Ett rotorblad som snurrar kastar skuggor varje varv. Själv skulle jag bli galen, säger han.

Ytterligare fem kraftverk ska byggas i samma vindkraftpark i Hörnefors. När tillståndet gavs 2003 hade inte örnarna hittat sin tall än. Projektansvarig Lars C Johansson vid Umeå energi känner inte till havsörnsboet, eftersom det är ett annat bolag som har byggt vindkraftparken.

–Man kan hjälpa örnarna på traven och bygga ett nytt bo längre bort åt dem, i samråd med fågelexperter, säger han.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Men traktens ornitologer vet att det finns 15 häckande havsörnspar bara i Nordmaling och Umeå. På vintrarna kommer uppemot 350 havsörnar till stödutfodringen knapp en mil därifrån, ibland ända från Norrbotten och Finland.

  Största oron är att rovfåglarna ska kollidera med vindsnurrorna och att även flyttsträcken med flera hundratusentals fåglar påverkas av de många och stora vindkraftparkerna i skogen.

  Hörneforsparken står mitt i en av dessa huvudleder för exempelvis tranor, sångsvanar, gäss och vadare.

  Stefan Delin är bekymrad . Vi står på vattentornet i Hörnefors där han och några andra fågelskådare var och varannan morgon kartlägger fågelsträcken. Utsikten är vidunderlig en molnfri dag som den här. Det öppna havet bortom öarna glittrar åt öster, åt de andra väderstrecken är det vidsträckta skogsmarker. Och påfallande många höjder.

  – Kanske är inte just de där elva vindsnurrorna något problem. Men det finns planer på att bygga tio på det berget, tio på det där och på det därborta också. Om fem år står det 50 verk till här, säger Stefan Delin och pekar i en cirkelbåge längs horisonten.

  Vindkraften är starkt gynnad för att klara klimatpolitiken. Regeringens linje är att vindkraften måste byggas ut snabbt och i stor omfattning, och oppositionen har samma mål – femton gånger mer el än idag från vindkraftparker till år 2020.

  Åtminstone 6000 nya vindkraftverk kommer att byggas, de flesta i skogsområden på höjder där det blåser bra. Många planeras i närheten av varandra, för att utnyttja vindarna maximalt.

  Men erfarenheter från Norge visar att placeringen av vindkraften kan vara förödande – för fåglarna.

  På ön Smøla väster om Trondheim finns en vindkraftpark med 68 snurror. Där bor också uppemot 70 par häckande havsörnar och många ungfåglar.

  –Det började dala ner örnar från himlen, berättar Kjetil Bevanger, forskare vid norska Naturforskningsinstutet, Nina som leder ett omfattande forskningsprojekt i Norge om vindkraft och fåglar. Motsvarande 36 miljoner svenska kronor under fyra år satsas för att bättre veta hur vindkraftparker ska placeras.

  Hittills har 26 döda örnar hittats på Smøla sedan 2005, två bara sedan i påsk i år.

  Någon har kluvits i två delar, på andra har vingar kapats eller brutits. Örnarna väjer inte för rotorbladen. De har samma flygvägar inne i vindkraftparken som utanför och rotorblad som snurrar i 250 km/h är inget de upplever som en fara.

  –Dödligheten ökar för örnar utanför parken också. En örn som dog var kläckt sju kilometer därifrån, konstaterar Kjetil Bevanger.

  Han anser att det måste finnas krav på att fågelfaunan kartläggs innan en vindkraftpark får anläggas.

  –Och lägg inte vindkraftparker där sträcklederna går.

  De svenska undersökningar som har gjorts berör enbart hur sjöfåglar påverkas av vindkraftverk till havs, och slutsatserna är att fåglarna väjer undan för kraftverken. Men kunskapen om hur fåglar i skogslandskapet reagerar när 150 meter höga snurror byggs i grupper om fem-tio till femtio stycken, eller fler, är det sämre med.

  Ändå har myndigheterna gett tillstånd till 39 landbaserade, stora vindkraftparker hittills, och ansökningar om ytterligare nästan hundra väntar på att behandlas.

  – Myndigheterna kan inte göra en bra bedömning av konsekvenserna för fågellivet, för ingen vet. Det vettiga vore att tillämpa försiktighetsprincipen åtminstone tills befintlig kunskap har ställts samman, säger Martin Green, filosofie doktor och fågelforskare vid Lunds universitet.

  Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tillsatt en expertpanel, där Martin Green är ordförande, som ska sammanställa kunskapsläget. Men analysen blir färdig först om ett år. Då kommer panelen också att kunna peka ut områden som är tillräckligt blåsiga för att vara intressanta för vindkraft men som också är viktiga för naturvården.

  –Det är konstigt att man kör utan att riktigt veta, anser Martin Green.

  Krister Mild, fågelkunnig biolog på Naturvårdsverket, håller med om att tillstånden inte går att basera på kunskap, eftersom den saknas.

  –Men jag är helt övertygad om att det går att minimera påverkan om man gör på rätt sätt. Idag kör man på oplanerat, säger han.

  Samråd och dialog ”på riktigt” mellan bland annat ideella naturvården och vindkraftbolagen skulle ge ett utmärkt underlag för att klara en konfliktfri utbyggnad av vindkraften, tror Krister Mild.

  Veckorna har gått vid örnboet i Hörnefors. En unge har kläckts och Stefan Delin är lättad över att snurrorna fortfarande inte är igång.

  –Bra att det blev en lyckad häckning, konstaterar han.

  Nu brådskar istället ett annat ärende: på Järnnäsklubb i Nordmalings kommun planeras tio vindkraftverk och mitt i parken har ett havsörnspar sitt bo.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: CATA PORTIN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X