Annons

Vindkraftens buller en hälsorisk

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Vindkraftverk bullrar, och värst blir det när de utsänder så kallat lågfrekvent buller. Det är ljudvågor med en frekvens av 1–200 Hz, fullt hörbara för ett friskt öra. Vindkraftverkens lågfrekventa buller brukar beskrivas som ett dovt, rytmiskt malande. Ungefär som ett oändligt långt godståg som passerar långt borta eller en långtradare som någonstans står och går på ständig tomgång. Det är ljudvågor som kan färdas mycket långt och som det är så gott som omöjligt att isolera sig från.

Lågfrekvent buller tillmäts ringa betydelse vid bedömning av miljöpåverkan från vindkraftverk trots att det är väl känt från Danmark, Tyskland och Frankrike att det kan utgöra en hälsorisk för befolkning som bor eller verkar i kraftverkens närhet. Detta har uppmärksammats av professor emeritus Ulf Norrsell, som i en artikel hänvisar till bland annat en tysk utredning som gjordes 2007 under överinseende av tyska hälsoministeriet, miljödepartementet och tyska institutet för riskbedömning (Bundesgesundheitsblatt 50, 1582–9).

Annons
Annons
Annons