X
Annons
X

Vindkraften kostar det den ger

Nyligen uttalade sig Anders Olsson, vice vd i Eon, om våra politikers dåliga kunskaper och bristande realism vad gäller förutsättningarna för vindkraftutbyggnad i Sverige (SvD 7 november). Avgörande för möjligheterna att bygga ut vindkraften är tillgång på reglerkraft och ett elnät som kan ta emot och distribuera vindkraftselen.

Vindkraften kräver i varje minut tillgång till reglerkraft, i princip lika mycket som vinden producerar. Varifrån den skall tas, är inte klarlagt. Skall vi bygga ut annan elproduktion parallellt med satsningen på vindkraft? Nödvändigheten av utbyggnad av elnätet verkar inte ens påtänkt. Anders Olsson befarade att den planerade utbyggnaden av vindkraften kan bli en besvikelse, inte minst ekonomiskt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X