Annons
X
Annons
X

Vindkraften är ett ljus i Japans mörker

Det finns en ljuspunkt i naturkatastroferna som drabbat Japan. Landets vindkraftverk ser ut at ha klarat sig oskadda, trots att det finns vindkraftsparker även i de hårdast drabbade områdena. Vindkraften ger nu ett litet, men viktigt bidrag till landets energi­försörjning.

Jordbävningen och tsunamin kunde också fått negativa konsekvenser för vindkraften om det visade sig att anläggningarna inte klarat sig igenom katastrofen.

Men enligt Yoshinori Ueda, som leder den gemensamma internationella kommittén för de två vindkraftsorganisationerna i Japan, så har det inte rapporterats några skador på något vindkraftverk.

Även vindparken i Kamisu, som delvis står offshore bara 30 mil från epicentrum för jordbävningen har klarat sig. Den har byggts med en speciell teknik för att tåla jordbävningar.

Annons
X

Yoshinori Ueda har talat med Kelly Rigg of GCCA, the Global Campaign for Climate Action och cite- ras på Mother Nature Network och andra bloggar.

Enligt Ueda har energibolagen i Japan uppmanat vindkraftsföretagen att försöka utnyttja sina turbiner maximalt. Eurus Energy Japan är ett av de största företagen med elva vindkraftsparker, som har en sammanlagd kapacitet på 175 MW. Åtta av dem ligger i den östra delen, varav en i Kamaishi som var en av de städer som blev hårdast drabbad av tsunamin. Eftersom turbinerna där står på 900 meters höjd var de emellertid inte hotade av tsunamin.

Vindkraftverken är mer utsatta när de drabbas av tyfoner. När ön Miyako i närheten av Okinawa drabbades av tyfonen Maemi 2003 förstördes en hel vindkraftspark med fem turbiner. Samtidigt förstördes också 1900 kraftledningsmaster, vilket gjorde att hela ön förlorade all elektrisk kraft.

–Tyfoner drabbar det här område tio gånger per år. Men de drabbar oss bara direkt ett par gånger per år, sa Katsuaki Futatsugi, som är chef för ett vindkraftverk i Chosi, när The Japan Times intervjuade honom.

Choisi ligger två och en halv timmes bilresa från Tokyo.

Normalt stängs vindkraftverk automatiskt när vindstyrkan är mer än 25 meter per sekund. Tyfonen Maemi hade en vindstyrka på 60 meter per sekund.

Risken för naturkatastrofer har dämpat Japans satsning på vindkraft i förhållande till många andra industriländer. Japan låg i fjol på artonde plats med en installerad kapacitet under 2010 på 0,22 GW (1 GW är en miljon kilowatt). Kina, som är störst i världens på vindkraft, installerade som jämförelse 16,5 GW ny vindkraft i fjol.

En regeringsutnämnd energi- panel, där den japanska premiärministern själv deltog, föreslog emellertid 2010 att det under de kommande tio åren ska installeras vindparker offshore med en kapacitet på 1000 GW, eller motsvarande kapaciteten av tio kärnkraftverk.

De tre största länderna på vindkraft är Kina, USA och Tyskland, med en kapacitet på respektive 42, 40 och 27 GW.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X