Annons
Analys

Per Lindvall: Vindkraft i kraftig motvind

Utbyggnadstakten av vindkraft i Sverige är i fritt fall. Det är högst motiverat då lönsamheten för redan utbyggd vindkraft är mycket klen. Och ju mer som byggs ju sämre blir avkastningen.

Publicerad

Utbyggnad av vindkraft har stått för en väsentlig del av investeringarna i Sverige sedan finanskrisen bröt ut. Vid utgången av innevarande år räknar Svensk Vindenergi med att den installerade effekten uppgår till 5349 MW, vilket kan jämföras med drygt 1000 MW vid utgången av 2007. Med en schablonmässig kostnad per MW på 20 miljoner kronor ger det en grovt skattad samlad investering på runt 90 miljarder kronor.

Det är ungefär i samma storleksordning som Vattenfalls fatala köp av holländska Nuon. Så här långt har vindkraftssatsningarna varit en bättre satsning än Nuon, men den kan bli lika dålig om vindkraftsivrarna, inklusive den statliga Energimyndigheten får sina förhoppningar uppfyllda.

Annons
Annons
Annons
Annons