X
Annons
X

Vindkraft går före renskötsel

Miljööverdomstolen har gett klartecken till bygget av 30 vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen. –Vi börjar närma oss smärtgränsen då det inte finns någon annan utväg än att lägga ner verksamheten, säger Per-Jon Fjellgren i Mittådalens sameby.

Lågfjället Glötesvålen ligger bara en mil från Sånfjällets nationalpark. Det har förklarats vara av riksintresse för såväl rennäring som friluftsliv och turism, men även för energiproduktion av vindkraft.

–Nu när även så tunga parter som Naturvårdsverket yttrat sig och sagt nej till vindkraftsutbyggnad av olika miljöskäl, så borde det tillsammans med de stora störningar som utbyggnaden får för rennäringen ha vägt så tungt att byggplanerna stoppats. Men inte, suckar Fjellgren.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X