Annons

Vindkraft ett allvarligt hot mot livsmiljön

Föreningen Svenskt landskapsskydd: ”Ödeläggelse i spåren av nya vindsnurror.”

Under strecket
Publicerad

Pia Pehrson på Foyen advokatfirma kritiserar kommunernas vetorätt mot vindkraft (Brännpunkt 10/5). Nästan alla svenskar utanför städerna är i dagsläget hotade av storskalig vindkraft.

Dit vindkraftsexploatörerna ännu inte nått, dit är de på väg. De för ödeläggelse med sig där de drar fram. Skogen avverkas för att dra fram långtradarvägar och ledningar. Buller och skuggor från verken påverkar människor och djur. Möjligheter att vistas ute i naturen kring vindkraftverken begränsas av riskområden för is och fallande föremål.

Annons
Annons
Annons