Vindkraft en tvivelaktig affär

ENERGI Den planerade jättelika utbyggnaden av vindkraften är på bekostnad av både miljö och ekonomi. Frågan bör därför föras till valurnorna, skriver Jonny Fagerström, Svenskt Landskapsskydd, och nationalekonom Marian Radetzki.

Under strecket
Publicerad
Annons

Trots att elförsörjningenär en grundpelare för basindustrin och därmed för Sveriges samhällsekonomi, har få medier genomlyst samhällsföljderna av den yviga energipolitiken och till exempel elcertifikatsystemet. Att utnyttja vindkraftbetraktas utan eftertanke somdet nya och fantastiska. Enligt Regeringens planeringsmål ska produktionen byggas ut till 30 TWh år 2020, en tiodubbling som kräver cirka 10000 nya vindkraftverk.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons