Annons

Vindkraft en tvivelaktig affär

ENERGI Den planerade jättelika utbyggnaden av vindkraften är på bekostnad av både miljö och ekonomi. Frågan bör därför föras till valurnorna, skriver Jonny Fagerström, Svenskt Landskapsskydd, och nationalekonom Marian Radetzki.

Publicerad

Trots att elförsörjningenär en grundpelare för basindustrin och därmed för Sveriges samhällsekonomi, har få medier genomlyst samhällsföljderna av den yviga energipolitiken och till exempel elcertifikatsystemet. Att utnyttja vindkraftbetraktas utan eftertanke somdet nya och fantastiska. Enligt Regeringens planeringsmål ska produktionen byggas ut till 30 TWh år 2020, en tiodubbling som kräver cirka 10000 nya vindkraftverk.

Dagens subventioner, 35 öre/kwh, utgör mer än hälften av marknadspriset på el, en stödnivå som saknar motstycke i svensk industrihistoria och utan vilken inte ens befintlig vindkraft skulle överleva. Stödet som för närvarande uppgår till cirka 1 miljard kronor per år måste öka till mer än 10 miljarder om den planerade utbyggnaden förverkligas. Summan av subventionerna fram till 2035 kan beräknas till över 300 miljarder kronor.

Annons
Annons
Annons