Vindindustrins krav är omättliga

Under strecket
Publicerad
Annons

Vindindustrins aptit är omättlig. Man vill ha mer subventioner, fri tillgång till mark, även kring flygplatser, kortare beslutsprocesser och nu vill man också ta bort närdemokratin i form av det kommunala vetot mot storskaliga vindkraftsetableringar (Brännpunkt 6/12). När ska våra politiker stoppa denna skamlösa kravmaskin vars samhälls- och miljönytta är lika med noll?

Vindkraften behövs inte för att Sverige skall nå målet om 49 procent förnyelsebar energi år 2020. Trots det fortsätter vindindustrin med sin desinformation. Svensk elproduktion är dessutom redan till 97 procent koldioxidfri. Att vi skall förstöra den svenska naturen och vår ekonomi för att länder i Europa valt billig kolkraft för sin kraftproduktion är ett befängt argument från partsintresset Svensk Vindenergi. Vindel är dessutom nästan omöjlig att exportera.

Annons
Annons
Annons