Annons

Vilket kött är bäst för hälsan och miljön?

Älgkött är bra, ur såväl miljö- som näringssynvinkel. Illustration: Thomas Molén
Älgkött är bra, ur såväl miljö- som näringssynvinkel. Illustration: Thomas Molén

Är viltkött bäst för hälsan och miljön? Eller är naturbeteskött ännu bättre? Näringsfysiolog Linda Bakkman jämför olika köttalternativ, både vad gäller näring och miljöpåverkan.

Under strecket
Publicerad

Avser 100 gram rå vara för ett urval näringsämnen. Samman­ställningen är tänkt som en översikt och beroende på vilken del av djuret/styckdetalj samt uppfödning så kan det variera. Källa: Livsmedels­databasen (näring) och Världs­naturfondens köttguide (miljökommentar).

Oktober innebär jaktsäsong (älg och rådjur) på många platser i Sverige. Viltköttet är generellt magert och extra rikt på mineraler som järn och zink. Utan energikrävande foderproduktion och antibiotikaanvändning blir det även av miljöskäl ett bättre val.

I dag äter vi i genomsnitt ett kilo kött per person och vecka i Sverige. Av såväl hälso- som miljöskäl bör vi minska vår köttkonsumtion. Samtidigt är kött en bra näringskälla som under större delen av vår historia varit en självklar del av vår föda.

Annons
Annons
Annons