Annons
X
Annons
X

Vilsen och småsint syn på asylfrågan

REPLIK | INVANDRINGSPOLITIK

Det krävs mer för att tvätta bort bilden av Sverige som ett humant och bra land. Varför man nu skulle vilja det.
Viktor Banke

Sedat Dogru påstår att Sverige är under ett ”extremt asyltryck” (Brännpunkt 25/1). 2014 sökte 81 301 människor asyl i Sverige. 2012 var den siffran 43 887. Ökningen beror främst på kriget i Syrien. Enligt UNHCR är 3,8 miljoner syrier på flykt utanför hemlandet. 1,6 miljoner av dem finns i Turkiet med 76 miljoner invånare, 1,1 miljoner finns i Libanon med 4,1 miljoner invånare. Endast en liten del är i Europa.

Sedat Dogru tycker att asyltrycket är extremt. Med dessa siffror i bakhuvudet, och med en kostnadsökning som regeringen redan budgeterat för utan att ruinera landet, framstår den uppfattningen som tämligen vilsen och småsint. Tycker jag.  

Annons
X

Dogru skriver att vi behöver en asylprövning som ”verkligen försöker utreda vad som är rätt eller fel”. 

Dagens asylprövning innebär att bedöma huruvida den sökande gjort sina skyddsskäl sannolika eller ej. Den sökandes intresse av att redogöra för sina asylskäl möts av myndighetens utredningsansvar. Allt är reglerat i lag. Vad är det som inte utreds? Läsaren lämnas helt utan förklaring. 

Korrekta id-handlingar ska vara ett krav för den som söker asyl i Sverige, även om undantag kan medges vid giltiga skäl, heter det vidare.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Hade Dogru brytt sig om fakta skulle han enkelt ha hittat Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående identitet i asylärenden, i vilket rättschefen inledningsvis slår fast att Sverige inte kan – med hänsyn till internationella åtaganden – neka någon tillstånd på grund av att identiteten inte kan styrkas genom ID-handling.

  **Dogru vill också **att den som inte medverkar till att försöka klarlägga sin identitet inte heller ska kunna räkna med att få asyl.

  Det är redan i dag så att den sökande har huvudansvaret för att göra sina asylskäl sannolika, och i det ingår att göra sannolikt vilket hemland skälen ska prövas mot. Den som inte medverkar till detta kan naturligtvis inte räkna med att få asyl. Dogru föreslår alltså dels något som inte går att genomföra, dels något som i praktiken redan finns. Man undrar varför.

  Dogru föreslår sedan temporära uppehållstillstånd som utgångspunkt. Ett ogenomtänkt förslag. För det är inhumant att låta flyktingar leva under ovisshet trots att de lyckats visa sina skyddsskäl, och det säger sig självt att flyktingen inte lika enkelt tar sig in i det samhälle i vilket hon vistas på nåder. Den som beviljas uppehållstillstånd måste tvärtom få en reell fristad i vilken hon kan börja om på nytt med de utmaningar det innebär. Dessutom har flera av de största asylländerna såsom Palestina, Eritrea, Syrien och Afghanistan långdragna konflikter och källor till förföljelse, vilket innebär att Migrationsverket skulle tvingas till många kostsamma och onödiga asylprövningar efter tre år, sex år, nio år, och så vidare.  

  Det är enligt Dogru ”orimligt” att Sverige godtas som första asylland eftersom flyktingar passerar andra länder på vägen hit. Hans lösning är att Dublinkonventionen, som inte längre finns, ska tillämpas strikt. Man får förmoda att han syftar på Dublinförordningen, som redan tillämpas strikt i egenskap av förordning. Detta innebär att principen om första asylland gäller med oerhört få undantag. Det går dock inte att gissa sig till vilka länder en flykting passerat på vägen till Sverige om flyktingen inte lämnat fingeravtryck där.

  Slutligen skriver Dogru att Svenska myndigheter inte ska ”tillåtas blunda” för människosmuggling. Dogru förklarar inte vad han menar med det heller, men som före detta lagstiftare och nu asyldebattör förmodar jag att han känner till att brottet människosmuggling finns i utlänningslagen.

  Dessa ogenomtänkta, redan existerande eller ogenomförbara förslag som tycks bygga huvudsakligen på myter, skulle enligt Dogru resultera i ”en drastisk nedgång i antalet beviljade asylfall i Sverige”.  

  En del flyktingar försöker sannolikt att ta sig just till Sverige. Men många kan inte välja land, och även om de skulle kunna det så krävs det mer för att tvätta bort bilden av Sverige som ett humant och bra land. Varför man nu skulle vilja det. ”En drastisk nedgång i antalet beviljade asylfall” är blott en gissning med låg precision.

  Vill man få en drastisk nedgång av asylärenden får man i stället hoppas på en förestående fred. Vill man komma åt människosmugglare måste man kapa deras marknad genom att låta flyktingar söka asyl på svenska ambassader, öka flyktingkvoten eller bevilja visum för att söka asyl.

  **Själv vill jag **ha en migrationspolitisk debatt utifrån fakta, konstruktivitet och medmänsklighet.

  VIKTOR BANKE

  biträdande jurist

  Nichols & Co Advokatbyrå

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X