Annons

Vilseledande om klimatforskning

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Miljödebattören Jonny Fagerström och nio medförfattare ondgör sig över ”alarmister” på klimatområdet (2/3). Av författarna presenteras inte mindre är fem som professorer och en som docent, vilket kan synas ge trovärdighet åt artikeln – tills man granskar deras argumentation.

Deras påstående att ”man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar” visar på djup okunskap om forskningsläget. De utnämner också klimatvetenskapen till ”ett allvarligt hot mot hela vetenskapssamhällets trovärdighet”. Men i själva verket är det inte den seriösa klimatvetenskapen som står för detta hot, utan insändarförfattarna själva, då de viftar med sina fina professorstitlar trots att artikeln enbart bjuder på löst tyckande utan förankring i den vetenskapliga litteraturen.

Annons
Annons
Annons