Shian Anderson i rött pannband är förlovad med Jones McClendon som var villkorligt frigiven när han ertappades med marijuana. Han befann sig även i ”fel” delstat. Shian väntar tillsammans med en väninna och Jones lillebror Bryan Martin som har med sig sonen Bryan Jr Martin. Under McClendons förhör börjar det gå upp för dem att förhörsledaren inte verkar vilja släppa Jones.
Shian Anderson i rött pannband är förlovad med Jones McClendon som var villkorligt frigiven när han ertappades med marijuana. Han befann sig även i ”fel” delstat. Shian väntar tillsammans med en väninna och Jones lillebror Bryan Martin som har med sig sonen Bryan Jr Martin. Under McClendons förhör börjar det gå upp för dem att förhörsledaren inte verkar vilja släppa Jones. Foto: Rob Schoenbaum

Villkorligt frigivna fängslas utan att ha begått nya brott

Villkorlig frigivning har blivit ett sätt att få ner USA:s stora fängelsepopulation. Samtidigt tvingas människor leva med hårda restriktioner i åratal. Små snedsteg kan resultera i att de fängslas på nytt även om inga nya brott har begåtts.

Publicerad

CONNECTICUT En tisdag i Waterbury, Connecticut, ska drygt 20 personer höras för villkorlig frigivning, runt hälften efter att ha fått sin tidigare frigivning indragen. Vissa fall handlar om att nya brott begåtts, andra om icke-brottsliga så kallade tekniska överträdelser. Det innebär att den anklagade brutit mot de omfattande restriktioner som villkorlig frigivning ofta innebär. Vanliga begränsningarna är utegångsförbud på kvällstid, alkoholförbud, obligatoriska drogtester (även om brottet saknar koppling till alkohol och droger), regelbundna möten, reserestriktioner och deltagande i exempelvis antidrogprogram.

I rummet intill förhörslokalen i Waterbury följer bara två familjer rättsprocesserna på en tv-skärm. Fångarna hålls på anstalter runt om i Connecticut och deltar på videolänk. De sitter på en stol i hörnet av kala förhörsrum. De hålls inspärrade i månader i väntan på en prövning som är över på några minuter.