Annons

Villkora biståndet till Tanzania

Biståndet till Tanzania bör villkoras framöver. Sverige måste kräva att den diskriminerande förordning som gör det möjligt att neka gravida elever skolgång måste avskaffas, skriver representanter från sex riksdagspartier.

Under strecket
Publicerad

I Tanzania får gravida elever inte gå i skolan. Abort är förbjudet. Av biologiska skäl drabbas endast flickor. Resultatet är att minderåriga flickor slängs ur skolan och tvingas föda barn, eller genomgår riskfyllda illegala aborter. Det låter som en mardröm, men är brutal verkligheten i ett land som förra året fick 800 miljoner kronor i bistånd från Sverige.

Sida fick 21 december ett regleringsbrev från regeringen för budgetåret 2010. I regleringsbrevet understryks att satsningar på kvinnors och flickors rättigheter är ett av Sveriges tre prioriterade mål mot fattigdomsbekämpning. Vi anser att biståndet till Tanzania bör villkoras framöver. Sverige måste kräva att den diskriminerande förordning som gör det möjligt att neka gravida elever skolgång måste avskaffas.

Annons
Annons
Annons