Villepins löften möts med tvivel

Under strecket
Publicerad
Annons

Paris Arbetslösheten var den fråga som en majoritet fransmän nämnde som främsta orsak till att de röstade nej till EU:s konstitution den 29 maj. Och arbetslösheten var också det allt överskuggande problem som den nye premiärministern Dominique de Villepin talade om när han i går inför nationalförsamlingen gav sin programförklaring.
De Villepin, lyrisk som vanligt, har talat om att han har 100 dagar på sig för att få bukt med arbetslösheten. Bland de åtgärder han nämnde var att sänka arbetsgivaravgifterna i småföretag och att ge ökat bidrag för ungdomsanställningar. Han talade också om en ”paus” när det gäller sänkningen av inkomstskatten.
Den 51-årige premiärministern talade om att försona dem som röstat nej och ja vid folkomröstningen. Och han uttalade sig också för att upphäva de blockeringar på arbetsmarknaden som hindrat möjligheterna att hitta en utväg ur arbetslöshetskrisen i landet.

Dominique de Villepin har redan nämnt länder som Danmark, Storbritannien och Österrike som förebilder när det
gäller att hitta lösningar på arbetslösheten. Av hans framträdande i går finns det dock inget som pekar på att han valt mellan de delar av hans nya regering som står för en mer marknadsliberal hållning och den grupp som är mer socialliberal.
”Villepin vill reformera men utan att skapa oro”, var också kommentaren i affärstidningen La Tribune.
I sitt tal lovade premiärministern att vända sig till ”det Frankrike som lider”. Redan på sin första dag som regeringschef gjorde han ett besök på en arbetsförmedling i Parisområdet.
En opinionsmätning publicerad i tidningen Le Parisien i går talade om att en klar majoritet av fransmännen inte tror att premiärministern ska lyckas. Och mätningen gav en ytterligare sänkning av president Jacques Chiracs popularitet. Chirac har nu stöd av bara 26 procent av befolkningen och det innebär att han är den mest impopuläre president Frankrike haft.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons