Annons

Villaägarna vill ha sänkt reavinstskatt

Fastighetsskattereformen är överfinansierad. Staten drar in betydligt mer pengar än beräknat. Därför borde till exempel den nya reavinstskatten kunna sänkas, menar Villaägarna som stöder sig på egna beräkningar.

Publicerad

Villaägarna har gett samhällsanalytikern Staffan Ivarsson i uppdrag att beräkna fastighetsskattereformens ”dynamiska effekter” för statens intäkter i år jämfört med 2006. Villaägarnas viktigaste slutsats av rapporten är att reformen är överfinansierad och att det därför ”borde finnas utrymme att förändra reformen”.
– Till exempel för en lägre reavinstskatt, säger Elisabeth Österman, vice förbundsdirektör i Villaägarna, som också anser att regeringen skulle kunna sänka den så kallade räntan på uppskoven.

I rapportens beräkningar, som praktiskt har gjorts av Statistiska centralbyrån, görs ett antal antaganden om att de med gamla uppskov och de som under året säljer fastigheter med vinst förändrar sitt beteende på grund av de ändrade reglerna. I korthet innebär det att folk blir mer benägna att direkt betala skatt på vinsten och att betala skatten på tidigare uppskov.

Annons
Annons
Annons