Villaägare kan inte tillvarata sin rätt

Sedan sommaren 2014 får villaägare uppföra Attefallshus, det vill säga komplementbostadshus eller komplementbyggnad om 25 kvadratmeter.
Sedan sommaren 2014 får villaägare uppföra Attefallshus, det vill säga komplementbostadshus eller komplementbyggnad om 25 kvadratmeter. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT
Publicerad
Annons

Det är naturligtvis positivt att det i en departementspromemoria föreslagits en ändring av den bestämmelse i plan- och bygglagen (PBL) som begränsar överklagandemöjligheten av startbesked till sökanden i bygglovsärendet. Nu finns det en öppning för att lagtexten korrigeras på sådant sätt att samtliga nekade startbesked ska kunna överklagas av sökandena i ärendet oavsett om startbesked föregåtts av bygglov eller bara bygganmälan. Det stämmer också som Ulf Perbo, före detta statssekreterare, anger att det blir den överprövande instansen som tar ställning till om ett nekat startbesked kan överklagas. Vi delar även uppfattningen att det vore märkligt att i strid med de signaler lagstiftaren lämnat i propositionen och med vetskap om förslaget i departementspromemorian samt i strid med förvaltningsrättsliga principer och svensk grundlag dra den säkra slutsatsen att nekat startbesked inte kan överklagas. Icke desto mindre är det just detta budskap – att startbesked inte kan överklagas för Attefallshus – som den enskilde villaägaren möts av om den enskilde exempelvis söker information på internet. Boverket ger tydligt besked om detta på sin hemsida och denna information verkar ha kopierats rakt av till ett stort antal kommuners hemsidor.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons