Villa blockerar Lödöse borg för arkeologer

Stora arkeologiska undersökningarna gjordes i Gamla Lödöse mellan åren 1916-1920. Men på platsen för Lödöse borg ligger sedan 1890-talet en villa.
Stora arkeologiska undersökningarna gjordes i Gamla Lödöse mellan åren 1916-1920. Men på platsen för Lödöse borg ligger sedan 1890-talet en villa. Foto: KREP/IBL

”Lödöse vid Göta älv var Västsveriges viktigaste stad under medeltiden. Men när man kommer dit ser man inga rester efter försvarsanläggningar, inte ens en borgruin. Fanns det ingen sådan?”

Under strecket
Publicerad
Annons

Jo, det fanns det, men den är svår att se för en nutida besökare. Lödöse var gränsstad mot Norge och knutpunkt för kommunikationer längs Göta älv och till Västergötlands inland. I krigstider löpte staden stor risk att bli angripen. Alltså lade sig kungamakten tidigt vinn om att befästa Lödöse och försvåra för krigiska grannar. Senast i början av 1200-talet fanns en anläggning på plats.

I den norska Håkonsagan, skriven på 1260-talet, berättas hur trupper lojala mot kung Håkon Håkonsson överföll Lödöse i mitten av 1220-talet och brände staden med dess befästningar. Svenskarna fick bygga ännu bättre inför nästa angrepp.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons