Hela denna artikel är en annons

Vill väcka tankar med klimatkampanj

Under parollen “What if” vill Nordea mana till eftertanke om klimatfrågans utmaningar, men även möjligheter.

– Vi vill belysa att även vi tycker det här är oerhört viktiga frågor, säger Maria Rengefors, chef för Nordea Fonder.

Med kampanjen #whatif vill Nordea visa att finansmarknaden både vill och kan vara en del av lösningen.

Bild 1 av 2

Maria Rengefors, chef för Nordea Fonder.

Bild 2 av 2

Med kampanjen #whatif vill Nordea visa att finansmarknaden både vill och kan vara en del av lösningen.

Bild 1 av 1
Med kampanjen #whatif vill Nordea visa att finansmarknaden både vill och kan vara en del av lösningen.
Med kampanjen #whatif vill Nordea visa att finansmarknaden både vill och kan vara en del av lösningen.

Klimatkonferensen i Paris startade 30 november och med kampanjen #whatif vill Nordea visa att finansmarknaden både vill och kan vara en del av lösningen.

– Vi vill belysa att även vi tycker att detta är oerhört viktiga frågor, men också att vi som investerare har det som en del av vårt dagliga arbete. Sparar man i våra fonder, så ska man också veta att vi även bedömer bolagen utifrån miljökriterier, säger Maria Rengefors.

Det är mer än ett löfte. Nordea har sedan en tid sålt aktier i åtskilliga bolag som är verksamma inom kol. Inte som en symbolhandling, utan som en följd av att miljöfrågan skapar nya affärsrisker som i allra högsta grad påverkar de börsnoterade bolagen.

– Jag tycker det är en sympatisk tanke att finansmarknaden faktiskt har uppfattat var världssamfundet är på väg, och gjort bedömningen att många av de tillgångar som tidigare betraktades som mycket värdefulla snart kan vara värdelösa, säger Rengefors.

Maria Rengefors, chef för Nordea Fonder.

Bild 1 av 1
Maria Rengefors, chef för Nordea Fonder.
Maria Rengefors, chef för Nordea Fonder.

Stimulera en diskussion i sociala medier

Förhoppningen och ambitionen med kampanjen #whatif är att kunna väcka konsumenternas tankar och engagemang, och därtill stimulera en diskussion i sociala medier.

Där kommer kunder och konsumenter bland annat kunna träffa fondbolagets chef för hållbara investeringar, Sasja Beslik, som rapporterar direkt från pariskonferensen. I slutändan hoppas banken kunna sprida kunskap om att det går att påverka inte bara genom att återvinna och handla ekologiskt, utan genom att spara medvetet.

– Vi vill lyfta fram olika ämnen på temat miljö och klimat och de nödvändiga förändringar som behövs för att klara klimatmålen. Sen vill vi också visa att du som sparare faktiskt också påverkar, säger Maria Rengefors.

Läs mer om kampanjen och Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons