Annons
X
Annons
X

Vill se nya regler för Arbetsförmedlingen

Svenskt Näringsliv kommer att lyfta frågan om bättre samarbete mellan Arbetsförmedlingen och omställningsorganisationerna i kommande samtal med regeringen.

– Med ett annat regelverk för Arbetsförmedlingen kan vi snabbare få fler i arbete, säger Christer Ågren, vice vd för Svenskt Näringsliv.

[object Object]
Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv. Foto: TOMAS ONEBORG

Svenskt Näringsliv står bakom TSL Trygghetsfonden och TRR Trygghetsrådet tillsammans med LO respektive PTK. Sammanlagt omfattar de båda omställningsavtalen 1,6 miljoner anställda i den privata sektorn. Arbetsmarknadens parter pumpar årligen in 2 miljarder kronor i systemet. Pengarna går till att hjälpa uppsagda arbetare och tjänstemän vidare till nya jobb eller utbildning.

Nu har både TSL och TRR sagt upp sina samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen, eftersom de anser att det inte har lett till att öka jobbchanserna för uppsagda. Förhoppningen var att insatserna från båda håll skulle komplettera varandra.

– Med tanke på att vi avlastar Arbetsförmedlingen från mycket jobb är det rimligt att vi får något tillbaka, säger Tomas Petti, vd för TSL Trygghetsfonden, som ansvarar för omställningen för arbetare.

Annons
X

Även Svenskt Näringsliv anser att insatserna borde samordnas bättre.

– Vi är bekymrade över att Arbetsförmedlingen inte har i uppdrag att jobba även med nya arbetslösa, så att de snabbare kommer i arbete. Det gäller särskilt dem som har behov av kompletterande utbildning, säger Christer Ågren till SvD Näringsliv.

Problemet bottnar delvis i regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen, men det handlar också om hur uppdraget sedan genomförs, enligt Christer Ågren.

– Arbetsförmedlingen har svårt att hålla en konsekvent linje över hela landet. Det finns orter där samarbetet med andra aktörer fungerar bra, men det blir helt beroende av vilka personer det handlar om. Det verkar vara få kontor som känner till samarbetsavtalen med TRR och TSL över huvud taget och intresset för en dialog för att förbättra samarbetet är väldigt litet, säger han.

Matchningen på arbetsmarknaden skulle vara betydligt bättre, anser Svenskt Näringsliv.

– Ett sätt att förbättra omställningen är att jobba mer med de svåra fallen. Ett normalt år blir runt 20 000 personer uppsagda i den privata sektorn. Med hjälp från våra omställningsavtal kan ungefär 80 procent relativt snabbt få nya jobb.

– Men för 3 000 till 4 000 personer är det mycket svårare. De behöver hjälp med arbetsmarknadsutbildning på ett sätt som Arbetsförmedlingen inte kan ge idag. Med ett annat regelverk för Arbetsförmedlingen skulle en större del snabbare komma i arbete, säger Christer Ågren.

Den frågan planerar Svenskt Näringsliv att ta upp i kommande samtal med regeringen, troligen till hösten. Finansminister Anders Borg och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har inlett överläggningar med arbetsmarknadens parter om en bättre omställning.

– Vi jobbar med frågan nu. Först ska vi ha en dialog med LO och PTK och försöka snacka ihop oss. Sedan är det dags att ta upp det med regeringen, säger Christer Ågren.

Annons
Annons
X

Christer Ågren, vice vd Svenskt Näringsliv.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X