”Flera av förslagen skulle slå undan benen för många friskolor, speciellt de med mindre verksamheter”, säger Sofia Larsen.
”Flera av förslagen skulle slå undan benen för många friskolor, speciellt de med mindre verksamheter”, säger Sofia Larsen. Foto: Gustaf Månsson

”Vill politiker ta bort fria skolvalet – säg det”

Tidigare centerpolitikern Sofia Larsen är ny ordförande för Friskolornas riksförbund. Men den nya friskoletoppen backar inte från förbundets sågning av de reformförslag av bland annat skolpengen som nu ligger på bordet.

Publicerad

– Vill några politiker ta bort det fria skolvalet behöver de gå ut och säga det. Det är bättre att vara tydlig.

Sofia Larsen, ny ordförande i Friskolornas Riksförbund sedan 27 april i år, skräder inte orden när den statliga utredningen ”En likvärdig skola”, signerad Björn Åstrand, kommer på tal.