Annons
X
Annons
X

Vill ni skjuta svenska modellen i sank?

REPLIK | A-KASSAN

Som både Miljöpartiet och arbetsgivarna inom Almega är väl medvetna om bygger modellen på starka parter som gemensamt tar ansvar för arbetsvillkor och lönebildning.
Karl-Petter Thorwaldsson

Miljöpartiet och Almega presenterar på
Brännpunkt den 22 oktober idéer om att förstatliga a-kassan. Det råder ingen tvekan om att arbetslöshetsförsäkringen är allvarligt politiskt misshandlad. Men frågan är om Miljöpartiet och Almega verkligen vill gå ännu längre och skjuta den svenska modellen i sank?

Den svenska modellen lyfts fram som ett föredöme av internationella expertorganisationer som OECD och Internationella valutafonden, eftersom den är effektiv och långsiktigt hållbar och dessutom framgångsrikt kombinerar jämlikhet och utveckling med hög tillväxt.

Annons
X

Men som både Miljöpartiet och arbetsgivarna inom Almega är väl medvetna om bygger modellen på starka parter som gemensamt tar ansvar för arbetsvillkor och lönebildning. Starka fackförbund kräver hög organisering och forskningen visar att i länder där a-kassan inte är kopplad till fackförbund är det också långt färre som är med i facket. Om Miljöpartiet och arbetsgivarnas förslag blev verklighet skulle den fackliga organiseringen i Sverige sjunka rejält.

Ska då fackligt organiserade a-kassor finnas bara för att understödja en hög organisationsgrad för fackförbunden? Svaret handlar om vilken typ av samhälle och vilken typ av reglering av arbetsmarknaden vi vill ha. Därtill har de fackligt organiserade a-kassorna förtjänstfullt lyckats hålla hög kvalitet och relativt korta handläggningstider, kombinerat med god branschkunskap. Att attackera fackligt organiserade a-kassor och den svenska modellen framstår som djupt ogenomtänkt.

Diskussionen om a-kassan borde i stället handla om hur försäkringen kan förstärkas och utvecklas; om hur fler ska omfattas och få ett bättre inkomstskydd. Från fackligt håll har en lång rad förslag presenterats. LO har i flera år bland annat föreslagit höjda tak i försäkringen. Dagens maxersättning på 15 000 kronor innebär att bara omkring en av tio får ut 80 procent av sin tidigare lön i ersättning. Det underminerar hela försäkringen och gör att många fackförbund tvingas erbjuda privata tilläggsförsäkringar som gör att medlemmarna betalar flera gånger om för sitt inkomstskydd.

En god och rimlig ersättning ska kombineras med väl avvägda bestämmelser om krav och kontroll. Att då likt Miljöpartiet och Almega i stället förorda en organisationsförändring som skulle skada den svenska modellen i grunden är djupt olyckligt.

KARL-PETTER THORWALDSSON

LO:s ordförande

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X