Annons
X
Annons
X

”Vill inte skapa lönerace i landstinget”

För att inte skapa ett ”lönerace” inom Stockholms läns landsting och motverka osund konkurrens där landstingets olika verksamheter dränerar varandra på personal och kompentens är det viktigt med ett samlat grepp om lönebildningen, skriver Peter Carpelan (M), personallandstingsråd, i en replik.

Foto: Claudio Bresciani/TT

REPLIK | SJUKSKÖTERSKELÖNER

Tidigare har det funnits tendenser att våra stora akutsjukhus har bjudit över varandra för att få tag i personal.

Vårdförbundet Stockholm skriver på SvD Debatt 28/1 om lönepolitiken i Stockholms läns landsting. I artikeln finns det poänger, men vissa saker missas helt. Låt mig börja med att landstinget är en koncern och våra medarbetare ska fritt kunna röra sig inom landstingets verksamheter för att utveckla både sin kompentens och verksamheterna som sådana. Däremot ska sjukhus inte tävla mot varandra och dränera varandra på personal. Lika lön för lika arbete gäller i regel mellan sjukhusen och måste även vara den fortsatta inriktningen. Samtidigt är vi nu inne i ett intensivt arbete med att utveckla och stärka vår personalpolitik särskilt med inriktning på bättre och tydligare karriärs- och lönestruktur för sjuksköterskor där vi även öppnar upp för att ta över delar av sjuksköteskornas specialistutbildning. Det är några av de viktigaste faktorerna för att möta vårdens framtida behov.

För att inte skapa ett ”lönerace” inom Stockholms läns landsting och motverka osund konkurrens där landstingets olika verksamheter dränerar varandra på personal och kompentens är det viktigt med ett samlat grepp om lönebildningen. Tidigare har det funnits tendenser att våra stora akutsjukhus har bjudit över varandra för att få tag i personal. Detta har varit negativt för patientsäkerheten, kontinuiteten och verksamheterna i vården. Landstingets övergripande uppdrag är att bedriva en patientsäker hälso- och sjukvård i hela länet, inte bara på vissa sjukhus.

Annons
X

Att stora landsting betraktar sig själva som koncerner där landstinget eller regionen ses som en enda stor enhet är inte heller nytt, utan finns på flera platser runt om i Sverige. Bland annat i Västra Götaland och i Region Skåne. Då är det också skäligt att man inte ska få upp sin lön enbart för att man byter arbetsplats inom koncernen, om tjänsten är likalydande. Något som även Vårdförbundets olika lokalavdelningar ställer sig bakom. Däremot ska nya arbetsuppgifter med mer ansvar eller motsvarande karriärutveckling självklart kunna innebära höjd lön. Vi vill inte låsa in människor – medarbetarna ska fortsatt kunna byta arbetsplats i syfte att bredda sin kompetens och få nya erfarenheter, som därmed kan ligga till grund för en framtida löneutveckling.

Däremot delar jag uppfattningen från Vårdförbundet Stockholm att en attraktiv arbetsgivare ska lyfta lönen för dem med specialistkunskap, och höja lönen för dem som ger ryggrad till och utvecklar hälso- och sjukvården. Det kanske har undgått Eva Nowak, men det är precis just det som jag som nytt personallandstingsråd tagit initiativ till. En ny kompetensförsörjningsstrategi vari lönebildning för de många duktiga medarbetarna som verkar i landstingets verksamheter också kommer att ses över. Syftet är att skapa en bättre lönespridning och en tydligare karriärutveckling för sjuksköterskor, som mer kan liknas med den som finns för läkarna.

Vi ser också i dag en tendens att allt färre sjuksköterskor väljer att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Jag har därför tagit initiativ till att landstinget ska uppvakta regeringen för att få till en förändring av specialistutbildningen för sjuksköterskor. Vi är redan idag de som ansvarar för läkarnas specialistutbildning och är beredda att göra det även för sjuksköterskornas specialistutbildning. Genom att förändra specialistsjuksköterskeutbildningen från en akademisk utbildning till en praktisk verksamhetsförlagd utbildning med landstinget som huvudman, likt läkarnas specialisttjänstgöring. Detta tillsammans med översynen av bättre karriärvägar och utvecklad lönebildning gör att vi på ett bättre sätt möter upp så att vården därigenom bättre återspeglar dagens och morgondagens behov. Det görs inte genom osund konkurrens.

Peter Carpelan (M)

personallandstingsråd

Stockholms läns landsting

Peter Carpelan (M) Foto: Anna Molander

Annons
Annons
X
Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 2

Peter Carpelan (M)

Foto: Anna Molander Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X