Vill Borg göra Sverige till ett skatteparadis?

I ett Europa som faller samman tar regeringen ett första steg för att positionera Sverige som ett skatteparadis för bolag. Länder som behöver skatteintäkter utsätts nu för Reinfeldts och Borgs osunda konkurrens, när bolagsskatten sänks nästa år, skriver LO-juristen Claes-Mikael Jonsson tillsammans med Kristoffer Arvidsson-Thonäng, utredare Seko.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den sociala oron växer i Sydeuropa och allt fler länder dras djupare ner i den ekonomiska krisen. Världsekonomin står vid ett vägskäl. Ska politikerna fortsätta på den utstakade vägen med åtstramningspolitik, avregleringar och lånedriven konsumtion? Eller är det dags att byta kurs mot en expansiv politik med hög och verklig efterfrågan.

Sedan finanskrisen år 2008 har den samlade efterfrågan på varor och tjänster i den globala ekonomin fallit dramatiskt. En underliggande orsak är att lönerna har pressats tillbaka. Detta har i sin tur skapat problem med effektiv efterfrågan i ekonomin. Ty löntagaren är också konsument. Och utan konsumtion stannar samhällsekonomin.

Annons
Annons
Annons