Vilket problem löser vi genom att låta länderna med störst befolkning behärska unionen? Det var frågan jag ställde på SvD Brännpunkt den 7 augusti om utkastet till nytt grundfördrag, konstitution

Under strecket
Publicerad
Annons

Vilket problem löser vi genom att låta länderna med störst befolkning behärska unionen? Det var frågan jag ställde på SvD Brännpunkt den 7 augusti om utkastet till nytt grundfördrag, konstitution. Med bred uppslutning från höger till vänster svarar Cecilia Malmström (11/8), Lena Hjelm-Wallén, Sören Lekberg, Göran Lennmarker, Kenneth Kvist och Ingvar Svensson (12/8). Frågan behöver inte ställas. Ty min bild av förslaget är ”felaktig”. En stat, en röst i kombination med kravet om tre femtedelar av unionens folkmängd gör, hade jag skrivit, att de fyra stora kan behärska unionen även sedan antalet länder har blivit väsentligt större. Inom totalt 482 miljoner unionsmedborgare har Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien bara 259 miljoner eller 53 procent av den sammanlagda folkmängden, triumferar mina kritiker. Förslaget kräver 60 procent. Alltså återstår sju procent!

Annons
Annons
Annons