Annons

Vilken strategi har Riksbanken nu?

Sverige idag står inför ett i högsta grad reellt deflationshot. Varför Riksbanken valt att inte agera mer kraftfullt tidigare är en gåta. Istället har förtroende för Riksbanken skadats, skriver Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum.

Publicerad

Internationellt går det jättelika penningpolitiska experimentet mot sitt slut. Exceptionellt låga räntor – i vissa fall negativa – har kombinerats med så kallade kvantitativa lättnader där sedelpressarna får finansiera köp av obligationer för att öka tillgången till pengar och underlätta utlåning i en ekonomi. Men i Sverige förefaller en mer offensiv penningpolitik just ha börjat med en välbehövlig men alldeles för sen räntesänkning den 27 oktober i år.

Riksbankens huvuduppgift är att se till att inflationstakten hålls runt 2 procent. Här kan Riksbankens insatser närmast karaktäriseras som ett monumentalt misslyckande, med potentiellt allvarliga och destabiliserande effekter på ekonomin. Under de senaste 10 åren har inflationen endast vid tre tillfällen nått 2 procent. 2013 minskade inflationen (mätt som KPI) under fem av årets 12 månader, var oförändrad två och ökade svagt under fem månader. 2014 har KPI fallit under åtta månader fram till och med november, varit oförändrat i två månader och ökat (0,2 procent) en månad. Andra inflationsmått än KPI visar samma trend men ligger på marginellt höger nivåer.

Annons
Annons
Annons