Annons
X
Annons
X

Vilken soppa

Som de flesta skandaler förstod man inte genast vidden och följderna av det som hände. AMF-skandalen har som den har utvecklats blivit en mardröm för LO-ordförande Wanja Lundby-Wedins hals och hotar enigheten inom Landsorganisationen. Men också på den motsatta sidan, hos Svenskt Näringsliv har turerna kring den förre vd:n i AMF och hans pensionsavtal skapat motsättningar och rest frågan om hur högt kvalificerade och välbetalda styrelseledamöter egentligen sköter sina uppdrag.

Foto: GRAFIK: ALEXANDER RAUSCHER

Mer om skandalen

– Det måste vara fel, det kan inte stämma. Det är ju hiskeliga summor du pratar om. Jag måste stanna bilen. Ring mig om fem minuter.

Göran Tunhammar är uppenbarligen helt tagen på sängen där han sitter i sin bil på väg från Kalmar hem till Malmö. Tunhammar är, förutom landshövding i Skåne län också ordförande i AMF Pension, ett uppdrag han haft ända sedan sin tid som vd i Svenskt Näringsliv och ännu tidigare som vd i arbetsgivarorganisationen SAF.

Det är fredagen den 20 mars och frågorna kring AMF-chefen Christer Elmehagens pension har blivit fler och är ännu obesvarade. SvD går igenom AMF:s fördömligt klara årsredovisningar och summerar vd:s lön och pensionsförmåner under hans år som vd för AMF. Summan blir 104 miljoner kronor varav huvuddelen, 62 miljoner utgörs av pensionsinbetalningar och av dessa har nära 49 miljoner betalats in under hans tid på AMF.

Annons
X

Det är dessa siffror Göran Tunhammar får upplästa för sig och ser sig tvungen att parkera bilen. Tillbaka i telefon säger han att han inte känner igen sig i siffrorna, men att han inte har tillgång till avtal och underlag och därför inte kan vare sig bekräfta eller dementera ”de hiskeliga summorna”. Han berättar att han, LO:s avtalssekreterare Erland Olauson och Svenskt Näringslivs Lennart Nilsson utgjort styrelsens ersättningskommitté som hade i uppdrag att ta fram och teckna avtal med vd om lön och pensionsvillkor.

Till sin hjälp hade ersättningskommittén konsulter från Söderberg & Partner. Avtalet i sammanfattning förelades sedan styrelsen. Göran Tunhammar avslutar dock samtalet om Elmehagens pension med orden ”Det kan inte stämma”.

Därmed startar det som får betraktas som årets snårigaste såpopera, hittills, är det kanske bäst att tillägga.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det hela började emellertid redan förra året. I höstas stod det för de flesta klart att finans- och industrikrisen som blommade upp inte var en lågkonjunktur vilken som helst. Aktiekurser och räntor föll och värdena i pensionsbolagens portföljer minskade. Hos AMF, som är gemensamt ägt av LO och Svenskt Näringsliv, såg man att portföljen blivit tunnare och att AMF inte längre kunde stå för sina åtaganden ifall kurserna föll ytterligare, det fanns risk för det som på försäkringsspråk kallas återtag.

  Det meddelade vd Christer Elmehagen, som för övrigt snart skulle avgå med pension, i ett pressmeddelande daterat den 23 oktober med rubriken Stabilt AMF i orostider. Varningen för återtag stod långt ner i pressmeddelandet, efter en inledning om stabilitet, trygghet för spararna, starka finanser och hög solvens.

  Strax efter publiceringen av pressmeddelandet flyttade Christer Elmehagen och vice vd Ingvar Skeberg i all tysthet sina sparkonton från traditionell pensionsförsäkring till fondförsäkring. På den manövern tjänade Christer Elmehagen drygt 2,6 miljoner kronor och Ingvar Skeberg några hundra tusen eftersom AMF beslöt om 8 procents återtag på alla pensionsförsäkringar.

  Före flytten rådgjorde Elmehagen och Skeberg med AMF:s chefsjurist om det kunde betraktas som olaglig insiderhandel, men fick OK eftersom man ansågs ha varnat marknaden, det vill säga de övriga 3,8 miljoner spararna, för värdesänkningen i pressmeddelande i oktober. Därefter avgick Christer Elmehagen med sin väl tilltagna pension vid årsskiftet.

  I mitten av mars började det skaka vid Vattugatan i Stockholm City, där AMF Pension har sitt kontor. Det visar sig att bolaget delat ut miljoner i bonus för 2008 till sina direktörer trots att förvaltningen varit usel. Bonusutbetalningarna återkallas och Ingvar Skeberg och Christer Elmehagen ser sig föranlåtna att berätta för den nya vd:n Ingrid Bonde om tilltaget att byta konto för sina sparanden mitt under höstens börsturbulens. Ingrid Bonde behöver bara ett par timmar på sig att ge Ingvar Skeberg sparken. Elmehagen hade dock redan slutat och kunde därför inte sparkas. Christer Elmehagen framträdde emellertid och ångrade flytten, som räddade 2,6 miljoner av hans pension.

  Däremot inställer sig frågan om hur stor hans pension egentligen är och varför har ingen reagerat om en enda pensionssparare tar ut 33 miljoner från sitt pensionssparande. Av AMF Pensions årsredovisningar framgår att Christer Elmehagen åtnjutit dubbla pensioner, en förutbestämd och en premiebestämd

  Det är nu styrelsen hamnar i fokus.

  Styrelsen i AMF Pension består till lika delar av ledande personer från LO och Svenskt Näringsliv. Den har det yttersta ansvaret för förvaltningen av 289 miljarder kronor som i huvudsak ägs av LO:s medlemmar.

  När frågorna kring hanteringen av kontoflyttarna började ställas till styrelsens medlemmar med Wanja Lundby Wedin och Urban Bäckström, vd i Svenskt Näringsliv, i spetsen liknade det allt mer en småskoleklass där mysteriet med den krossade rutan ska klaras ut. Alla pekade på varandra.

  Wanja Lundby Wedin ansåg att hon var grundlurad och förd bakom ljuset. Av vem och på vilket sätt var oklart. Hon hade läst och förstått årsredovisningarna men hade inte reagerat för summorna och hon kände inte igen sig.

  Urban Bäckström kände inte heller igen sig och ansåg för övrigt att hela affären visade på det olämpliga i att arbetsmarknadens parter gemensamt äger och förvaltar löntagarnas pensionsmedel och föreslog utförsäljning och börsintroduktion av AMF.

  Inom LO och i det socialdemokratiska partiet höjdes röster för Wanja Lundby Wedins avgång som LO-ordförande och att hela styrelsen i AMF Pension måste bytas ut. Kritiken gällde dels de ”hiskeliga” löne- och pensionsvillkoren och dels de motstridiga uttalandena om att Lundby-Wedin visst läst årsredovisningar och styrelseprotokoll men ändå tydligen inte begripit innehållet. Hon menade också att LO skulle stämma och kräva AMF:s förre vd på 20 miljoner kronor

  Också inom näringslivskretsarna har det mullrat mot Svenskt Näringslivs representanter som uppenbarligen tagit fram och godkänt pensionsavtal för Christer Elmehagen som de sedan inte vill stå för.

  Och där är vi idag. I torsdags presenterade Christer Elmehagen valda delar av sitt löne- och pensionsavtal med AMF. Av det framgår, menade Elmehagen, att han har rätt till de pengar som utbetalats. Under 2006, då Elmehagen, enligt sitt kontrakt skulle ha gått i pension, var summan 11,2 miljoner kronor och enligt den tolkningen ska motsvarande summor betalas ut också under de två följande åren, 2007 och 2008, då han verkligen slutade.

  Göran Tunhammar, som känner Christer Elmehagen väl sedan deras gemensamma tid i SAF, anser sig numera också lurad, och hävdar att det nu offentliga utsnittet ur avtalet och tolkningen av det är taget ur sitt sammanhang.

  Om inget annat så har de senaste omgångarna av Pensionssåpan garanterat fler och mer överraskande avsnitt.

  Annons
  Annons
  X
  Foto: GRAFIK: ALEXANDER RAUSCHER Bild 1 av 2
  Foto: TOMAS ONEBORG / SVD / SCANPIX Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X