Anna-Malin Karlsson:Vilken är svenskans vackraste konstruktion?

Under strecket
Publicerad
Annons

Under sommaren efterlyser SvD svenskans vackraste ord. Nomineringarna strömmar in. Och de flesta verkar inte tycka att det är svårt att avgöra vad som ska räknas som ett ord.
Borde det vara det? Ja, och nej.

Ordet är kanske den mest välbekanta språkliga enheten, men samtidigt en svårdefinierad sådan. Enkelt uttryckt avgränsas ord av mellanslag i skriven text. Men i tal då? Avgränsas ord av pauser? Inte alltid, och ibland gör man paus mitt i ett ord. Den som hör ett främmande språk har ofta svårt att urskilja enskilda ord. Och även när vi kan språket är gränsen ibland oklar: varför är exempelvis lämna in två ord, men inlämna ett?

Annons
Annons
Annons