Annons

Vilka klassresor kan starta på Wikipedia?

Segregationen ökar i skolan. Men det är inte friskolornas fel. Problemet är att lärarna har devalverats och eleverna har lämnats i sticket.

Under strecket
Publicerad

Svenska grundskoleelevers kunskaper i framför allt matematik, naturvetenskap och läsförståelse har generellt försvagats sedan början av 90-talet. Det visar en ny rapport från Skolverket, med den säljande titeln
Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer, som presenterades igår.

Kunskaperna, som tidigare var ”synnerligen goda” har inte bara försämrats. De har dessutom fallit från en ”internationell toppnivå”. Tappet är alltså ännu mer dramatiskt än vad man tidigare har förstått.

Annons
Annons
Annons