Annons
X
Annons
X

Vilka fler lagar kan vi strunta i?

KOLUMN

”Människor som tvingas gå under jorden i Sverige vågar inte alltid sätta sina barn i skolan av rädsla för att bli angivna. Ingen ska behöva avstå från vår kommunala välfärd av rädsla för att bli angiven. Så länge Sverige har en inhuman flyktingpolitik vill vi göra Malmö till en fristad för papperslösa.”

Det sade politikern Hanna Thomé, V, i sitt förstamajtal. Och tidigare i år skrev Joakim Larsson, ombudsperson för Grön Ungdom Göteborg i
GT om att ”papperslösa flyktingar” delat ut tidningar för 50 procent av lönen. Och att: ”Skandalen är att vi har människor i det här landet som saknar papper och därför tvingas acceptera sådana arbetsförhållanden.”

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I juni 2008 sade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i en radiointervju:

  Annons
  X

  “Det är oerhört viktigt att vi tar krafttag kring den här frågan och ger det stöd vi kan åt de papperslösa. Svårigheten är ju att det är ett brott att vara papperslös i Sverige, så vi kan inte använda våra vanliga fackliga metoder”.

  Det finns inga papperslösa flyktingar. Flyktingar har papper (pass, id-handlingar) och får asyl i Sverige. De behöver inte arbeta under villkor som Larsson beskriver. De personer som åsyftas vistas här illegalt efter att deras besöksviseringar gått ut eller för att de vägrar lämnat landet när de fått avslag på sina asylansökningar. Skandalen är inte den som Larsson påstår, den är att politiska och fackliga representanter tycker att det är rätt att människor lever här illegalt och jobbar svart.

  Grön ungdoms ombudsperson skriver: ”Det är en mänsklig rättighet att röra sig fritt och bosätta sig var man vill”. Men inte i hela världen finns det ett enda land som man helt fritt kan flytta till och bosätta sig i ens om man kan försörja sig själv, än mindre om man förväntar sig att landet ska förse en med bostad och försörjning. Sådana här påståenden, som ofta och med kraft tutas ut av ansvarslösa politiker, är förödande eftersom de ger en felaktig bild av vad som faktiskt gäller.

  Det är samma sak när facket talar om ”papperslösas rättigheter”. Då låtsas man inte om att det handlar om människor som bryter mot svensk lag och som inte har fackliga eller andra samhälleliga rättigheter. Facket riktar in sig på arbetsgivarna som det menar ”utnyttjar papperslösa”, men både arbetsgivare som anställer personer utan arbetstillstånd och personer som tar anställning utan att ha tillstånd bryter mot utlänningslagen som i 20 kap anger:

  3 § Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställning eller bedriver verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att inneha ett sådant tillstånd.

  5 § Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning i sin tjänst fastän utlänningen inte har föreskrivet arbetstillstånd.

  De rödgröna partierna och de fackliga företrädare som vill sanktionera brott mot utlänningslagen bör ge klara besked före valet om vilka andra lagar de också anser att folk kan strunta i. De bör även förklara hur de vill styra ett land där lagar som stiftats i demokratisk ordning bara ska finnas som ord på papper, ord som i praktiken inte ska betyda någonting.

  Merit Wager är översättare och fri debattör. 5
  meritwager.wordpress.com

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X