Emma Frans:Vilka belägg finns för att råden minskar smittan?

Bild från presskonferensen i torsdags när de skärpta råden presenterades.
Bild från presskonferensen i torsdags när de skärpta råden presenterades. Foto: Anders Wiklund/TT

De skärpta råd som nu gäller i flera regioner handlar om att få människor att undvika vissa typer av miljöer, men vilka belägg finns egentligen för att dessa åtgärder kommer att minska smittspridningen?

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Först beslutade Folkhälsomyndigheten i samråd med region Uppsala om skärpta allmänna råd, sedan infördes liknande åtgärder i region Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och Blekinge. Orsaken är en snabbt ökad smittspridning i dessa delar av Sverige, vilket också återspeglas i ett ökat antal personer som behöver vårdas på sjukhus.

I samtliga regioner uppmanas alla till att undvika fysisk kontakt med personer utanför det egna hushållet, om det inte handlar om nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar.

Flera studier visar att det är just nära fysisk kontakt under längre tid som medför en stor risk för smittöverföring. Ett flertal studier visar också att smittan främst sprids inom hushållet, men smittan uppstår inte av sig själv i hemmet och därför är smittspridning ute i samhället avgörande för att viruset ska fortsätta att sprida sig i befolkningen.

Bland de nya skärpta råden finns avrådan från deltagande i exempelvis fester, möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta inkluderar dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar.

Annons
Annons

Att avråda från sociala sammankomster är rimligt, eftersom det finns ett flertal publicerade artiklar om smittspridning i samband med exempelvis födelsedagsfester, bröllop, begravningar, restaurangbesök, körsång och religiösa sammankomster. I Sverige har också flera utbrott av covid-19 skett inom idrottslag och i samband med tävlingar. 

Vidare framhävs i de nya råden vikten av att undvika att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museum, bibliotek, badhus och gym, förutom nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

Ett flertal publicerade studier visar att sars-cov-2 som orsakar covid-19 främst sprids inomhus, och smittspridning har rapporterats i en mängd olika typer av inomhusmiljöer, bland annat sjukhus och inom äldreomsorg, medan färre fall rapporteras från skolor. Även arbetsplatssmitta finns beskrivet i litteraturen, och arbetsgivare uppmanas att se till att personal kan arbeta hemifrån i möjligaste mån.

Covid-19 har en förmåga att sprida sig i kluster, vilket innebär att många personer kan smittas vid ett enstaka tillfälle.

Något som också framhävs i flera regioner är vikten av att undvika resor i kollektivtrafik om möjligt, detta trots att ytterst få fall kan spåras tillbaka till denna typ av färdmedel. Orsaken är att kollektivtrafik, särskilt vid trängsel, inte kan uteslutas som en potentiell riskmiljö. Avsaknaden av belägg för smittspridning på exempelvis bussar och tunnelbanevagnar kan snarare handla om smittspårningens begränsningar. 

Den smittspårning som sker baseras i stor utsträckning på självrapporterad information om var den smittade har befunnit sig innan insjuknande och var denna person tror sig ha blivit smittad. När det gäller covid-19 finns det också en stor variation i inkubationstidens längd – det kan dröja några dagar till 14 dagar från infektion till symtom – vilket gör det ännu svårare att spåra infektionstillfället till en specifik buss eller tunnelbanevagn. Det är betydligt lättare att härleda en smittöverföring till hushållet eller arbetsplatsen, men det är också lättare att spåra tillbaka smittan till en fest eller ett idrottsevenemang. 

Annons
Annons

I de hårt drabbade regionerna ligger maxtaket för publika evenemang kvar på 50 personer istället för att höjas till 300 för sittande publik. Covid-19 har en förmåga att sprida sig i kluster, vilket innebär att många personer kan smittas vid ett enstaka tillfälle. Att hålla nere antalet deltagare i olika sammankomster är ytterligare en försiktighetsåtgärd för att undvika att smittspridningen snabbt tar fart. Dessutom innebär större evenemang att fler människor rör sig ute i samhället vilket kan öka trängseln i samband med sammankomsterna.

De skärpta allmänna råden är mer specifika än de som Folkhälsomyndigheten tidigare gett, men bygger på samma grundläggande principer utifrån det vi hittills lärt oss om hur vi minskar risken att smittas. Och även om det framför allt är nära fysisk kontakt under längre tid som medför störst risk är det i de hårt drabbade regionerna viktigt att i möjligaste mån undvika inomhusmiljöer där människor från olika hushåll möts.

I andra delar av Europa stängs nu gym, biografer, restauranger och det finns tydliga regler om hur många personer man får träffa. I Sverige är ambitionen att uppnå liknande effekter genom att lägga ansvaret på medborgarna och affärsverksamheter som restauranger och krogar. Det återstår att se vilken strategi som lönar sig på längre sikt. 

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons