Annons

Viljan att bygga nytt avgör

Det parti som tagit frågan på störst allvar är den som levererar konkreta planer på en utökad nybyggnation, skriver Nicke Grundberg och Johanna Schyl från Stockholms studentkårers centralorganisation efter inläggen om studentbostäder i Stockholm.

Under strecket
Publicerad

Miljöpartiet (13/1) och
Moderaterna (15/1) i Stockholms stad har under den senaste veckan tvistat om vilket parti som tar bostadskrisen för studenter på störst allvar. Diskussionen är mycket välkommen. Bostadssituationen för studenter i Stockholm har stadigt försämrats under ett antal år och ingen ljusning finns än så länge i sikte. Enligt de färskaste siffrorna står över 48 000 personer i kö till SSSB:s (Stockholms studentkårers centralorganisations) 8 000 studentbostäder. Nybyggnationen har i det närmaste varit obefintlig, delvis som ett resultat av en mycket tungfotad bostadspolitik från stadens – och regeringens – sida.

Vi studenter har lyft frågan under en längre tid med utgångspunkt i det regionala tillväxtperspektivet. Allting tyder på att antalet högskoleplatser och därmed studenter i länet kommer att växa kraftigt under de kommande decennierna. Detta är ett resultat av de allt hårdare kvalifikationskrav som globaliseringen ställer på regionens arbetskraft – landstingets utredare räknar med en brist på högutbildade på upp till 73 000 personer fram till 2030. Det är en brist som vi med gemensamma ansträngningar måste se till att undvika om vi vill värna om Stockholms konkurrenskraft och fortsatta tillväxt.

Annons
Annons
Annons