Annons
Recension

Litauen diktar: Möte i gryningen.Vild blomstring i den litauiska lyriken

Under strecket
Publicerad

En kulturgärning av stort och aktningsvärt slag ligger bakom den stora antologi med samtida litauisk poesi som har kommit ut i svensk översättning av Liana Ruokytè och Juris Kronbergs. I en vacker och omfångsrik volym på 575 sidor presenterar de 26 litauiska poeter, de två äldsta födda 1930 och den yngsta 1979. 14 av poeterna är födda före 1960, tolv efter. Åldersfördelningen är mer harmonisk än könsfördelningen. 18 av de valda poeterna är män, åtta kvinnor. Bokens titel är Litauen diktar: Möte i gryningen. 26 samtida poeter.
Förklaringen till titelns andra led, ”Möte i gryningen”, är att de båda översättarna valt att uteslutande ta med dikter som har publicerats efter Litauens återupprättade självständighet. Efter den 50-åriga sovjetiska ockupationen blev landet åter självständigt i mars 1990.

Det betyder att urvalet sträcker sig över de senaste 15 åren. Och det betyder
dessutom att det är en mycket brokig skara poeter som kommer till tals.
Uppenbarligen är det så att frigörelsen från decennier av censur och isolering, russifiering och andra slags kulturella begränsningar, har medfört en blomstring inom den litauiska poesin, men det är fråga om en vild blomstring, som gör det svårt att upptäcka några så kallade linjer eller skolbildningar. Man får ett intryck av att hela den poetiska modernismen och postmodernismen har dragits i en 15-årig snabbversion. Vitaliteten är stor. Man märker en oerhörd lust att pröva nya uttryck och upptäcka förut okända sensationer och sensibiliteter. Det är helt enkelt mycket på gång, samtidigt.

Annons
Annons
Annons