X
Annons
X

Andreas Nyblom: Viktor Rydberg ett barn av sin moderna tid

För hundra år sedan hade industrin nyligen ersatt jordbruket som Sveriges främsta näringsgren. Under loppet av några decennier hade tusentals människor lämnat landsbygden för städerna och fabrikerna. Med hjälp av stenkol, olja och elektricitet formades en värld som knöts samman av ångmaskiner, järnvägar, telegraf- och telefontrådar. Kungahusets och kyrkans makt försvagades, samtidigt som tidningspressen expanderade och folkrörelserna växte. Ett modernt, demokratiskt och sekulariserat Sverige började ta form.

Även om detta skeende inte var så snabbt och rätlinjigt som historieskrivningen ibland kan ge sken av, så manade det sena 1800-talets samhällsutveckling till eftertanke. Samtida skönlitteratur vittnar om hur de tekniska, ekonomiska och sociala reformerna kunde upplevas, samt om vilka föreställningar om människans framtid de kunde ge upphov till. Här finns såväl utopiska berättelser om djärva ingenjörer och tekniskt fulländade samhällen, som dystopier om själlösa livsvillkor under maskinernas herravälde. Medan den realistiska litteraturen gestaltade baksidorna av det moderna samhället – arbetslösheten, fattigdomen, emigrationen, de sociala spänningarna i städerna och arbetsförhållandena i fabrikerna – formulerades drömmar om pastorala idyller och mer harmoniska förflutenheter i sagor, legender och historiska romaner.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X