Annons

Viktigt kunna jobba extra under studietiden

Publicerad

Att ha ett jobb är kanske det viktigaste för en människas möjlighet till självförverkligande. Ett arbete ger arbetskamrater, ett socialt sammanhang och i de allra flesta fall en mening i tillvaron. Men självklart ger ett arbete också pengar vilket skapar trygghet och möjligheter. Att många unga har svårt att få jobb visar inte minst
SvD:s pågående granskning . Moderaterna och alliansen måste inför valet i september lova att arbeta för fler jobb för unga .

Sett från unga människors horisont medför arbetslöshet ett dubbelt problem. Man blir kvar i tonårslivet och kan inte på samma sätt bli en ung vuxen med kalender och kollegor. Man förnekas också möjligheten att tjäna pengar och därmed försvinner möjligheten att flytta hemifrån, komma iväg på den där resan eller ha råd att gå på festivalen.

Annons
Annons
Annons