Annons
X
Annons
X

Viktigt att veta hur ett skydd skulle kunna fungera

REPLIK WHISTLEBLOWERS

Sveriges kommuner och landsting jobbar fortlöpande och med kraft med frågor som rör yttrandefrihet i kommuner och landsting samt hur vi kan motverka korruption.

Mot bakgrund av de korruptionsskandaler som har avslöjats finns all anledning att fundera mer på hur skyddet mot brott och felaktigheter kan stärkas. Claes Sandgren anser i sitt inlägg på Brännpunkt (15/10) att SKL borde ha förespråkat så kallade whistleblowers i sitt remissvar på Mututredningen.

Innan vi rekommenderar kommuner och landsting att inrätta ett sådant system behöver vi ett ordentligt underlag kring hur det fungerar. Göteborg har etablerat en särskild mottagarfunktion för whistleblowers som ska bli spännande att följa. Vi ser också med stort intresse på hur regeringen kommer att ställa sig till Europarådets resolution, som bland annat rör skydd för whistleblowers.

Annons
X

Men innan det är dags att dra slutsatser kring vilka metoder som bör användas är det viktigt att ta fasta på skillnaderna mellan offentlig och privat sektor.

Offentlighetsprincipen är en väsentlig kanal för att belysa generella problem i den offentliga sektorns verksamheter. Och speciallagstiftningar, som till exempel Lex Maria och Lex Sara, angriper de mer verksamhetstypiska problemen. Flera system finns alltså redan. Ett viktigt arbete är att se till att de fungera bra i praktiken.

På SKL jobbar vi med dessa frågor på flera fronter. Nyligen har förbundet tagit fram en bok, i vilken våra jurister reder ut begreppen kring meddelarfrihet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Förbundet ser också anledning att mer systematiskt jobba med de etiska aspekterna. I remissvaret på Mututredningen är vi positiva till förslaget om att ta fram en svensk kod, eller god sed, för hanteringen av gåvor och andra förmåner i näringslivet.

  SKL har dessutom tillsatt en särskild grupp med uppdrag att se över om förbundet bör öka insatserna mot korruption samt vad vi kan uppnå med ett kodarbete.

  Korruptionsfrågorna är oerhört viktiga att jobba vidare med och därför är vi också öppna för inspel från alla goda krafter på området.

  ANDERS KNAPE

  ordförande Sveriges kommuner och landsting

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X