Annons

”Viktigt att banker väger in föreningars skulder”

Foto: Tomas Oneborg

Köpare av bostadsrätter tar i mycket liten utsträckning hänsyn till bostadsrättsföreningarnas skulder. Det är ett särskilt stort problem i nya föreningar och visar på vikten av att bankerna beaktar föreningarnas ekonomi vid kreditprövningen, skriver Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Under strecket
Publicerad

Robert Boije.

Foto: PressbildBild 1 av 1

Under det senaste året har riskerna med den vanligtvis högre skuldsättningen i nya bostadsrättsföreningar jämfört med äldre uppmärksammats. Finansinspektionen (FI) gick tidigare i år ut och varnade bostadsrättsköpare för att köpa nyproducerade bostadsrätter i föreningar med ”alltför” höga skulder. För en bostadsrättsköpare spelar skulden i föreningen stor roll för den framtida avgiften eftersom månadsavgiften kan stiga med flera tusen kronor vid en kraftig ränteuppgång. I en artikel på DI debatt presenterade SBAB tillsammans med två studenter från Handelshögskolan tidigare i år (21/5) en empirisk studie som dessutom visade att bostadsrättsköpare markant undervärderar såväl avgiften till som skulden i föreningen. Mätt utifrån hur priset per kvadratmeter boyta varierar mellan föreningar med olika skuldsättningsgrad när man kontrollerar för andra skillnader som bland annat läge och ålder, visade resultaten att skulden i föreningen kapitaliserar sig i priset till endast cirka 30 procent.

Kombinationen av att många bostadsköpare verkar undervärdera skulden i bostadsrättsföreningen och den snabba tillväxten i antalet nya bostadsrätter de senaste åren kan potentiellt ha ökat kreditriskerna i bostadsrättsstocken. De flesta bedömare tror nu också att bostadsräntorna är på väg upp. Det visar på behovet av bättre information om bostadsföreningarnas ekonomi men också att bankerna i sin kreditgivning verkligen tar ansvar och väger in dessa risker. Det finns dock ingen officiell statistik som kan användas för att utvärdera det senare, även om FI:s senaste bolånerapport tillhandahåller viss information om detta. FI framhöll i den rapporten att vissa banker verkar se mellan fingrarna när det gäller riskerna med hushåll som köper in sig i högt belånande bostadsrättsföreningar.

Annons
Annons
Annons