Annons

Viktigare är att höja underhållsstödet

Under strecket
Publicerad

Sophia Lövgren, Sveriges Makalösa Föräldrar skriver om ensamstående föräldrars situation
på Brännpunkt 27/10. Vi håller med om den dystra verklighetsbeskrivningen att kvinnor tjänar mindre än män för samma typ av yrke, generellt har en sämre inkomst och därmed som separerade ensamföräldrar försätts i en mer utsatt situation. Vi anser dock inte att problemet ligger i den reform som föreslår delade och växelvisa bidrag. Det är rimligt att föräldrar som har barnen hos sig växelvis båda får del av barnbidraget. Något som däremot är helt orimligt är att underhållsstödet är utformat så att det konsekvent straffar den förälder barnet bor mest hos.

En halv miljon barn i Sverige har separerade eller skilda föräldrar. Om barnet främst bor hos sin ena förälder ska den andra föräldern ta sin del av ansvaret genom ett månatligt underhållsbidrag. Många föräldrar klarar detta utan statens inblandning, men för cirka 45 procent av alla barn med separerade föräldrar, strax över 220000 barn (december 2010 enligt SCB), behöver Försäkringskassan betala ut underhållsstöd. Detta stöd är inget bidrag, utan den förälder som borde ha ansvarat för betalningen blir skyldig staten motsvarande summa.

Annons
Annons
Annons