”Viktiga skattefrågor måste ses över inom kort”

Sverige har inte råd med att låta viktiga förändringar av skattelagstiftningen bli en del av ett politiskt spel som riskerar att skjuta viktiga reformer på en osäker framtid, skriver Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson.
Sverige har inte råd med att låta viktiga förändringar av skattelagstiftningen bli en del av ett politiskt spel som riskerar att skjuta viktiga reformer på en osäker framtid, skriver Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson. Foto: Pressbilder

Regeringen och övriga partier i januariöverenskommelsen bör snarast se över skattelagstiftningen. De frågor som behöver snabb översyn är förbättrade regler för personaloptioner, möjligheten att fakturera styrelsearvoden och vissa delar i 3:12-reglerna. Det skriver skatterådgivarna Ulrika Lundh Eriksson och Anders Månsson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Efter en rekordlång process fick Sverige så slutligen en regering på plats genom den så kallade januariöverenskommelsen. Den innehåller flera positiva skrivningar om att skapa bättre förutsättningar för svenska företag och entreprenörer och partierna är också överens om att genomföra en större skattereform. Med tanke på att dagens svenska skattelagstiftning bygger på en snart 30 år gammal skattereform är det mycket klokt. Inte minst i ljuset av de krav och utmaningar som följer med den nya ekonomin. Men ett sådant arbete behöver få ta tid, tid som bör nyttjas för djupgående effektanalys och inte minst politisk förankring. En politiskt bred överenskommelse som har bättre förutsättningar att bestå över tid är av yttersta vikt. Detta för att minimera frustration och för att skapa rimliga förutsättningar för den som vill investera i företag och företagande i Sverige att förutse hur utfallet av sådana investeringar kan komma att beskattas.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons